PL EN


2009 | 83 | 135-158
Article title

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Title variants
EN
The Sources of Financing the Small and Medium-Sized Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestia finansowania działalności gospodarczej jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Literatura ekonomiczna podaje wiele możliwości pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorcę, jednak faktyczna dostępność kapitału dla danego przedsiębiorcy zależy od wielu czynników. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce specyfikuje się m.in. stosunkowo niskim poziomem kapitałów własnych i prostą formą organizacyjną więc zakres możliwości finansowania działalności jest skromniejszy niż dla przedsiębiorstw dużych. Najpopularniejszym źródłem finansowania działalności przez polskie przedsiębiorstwa są kapitały własne. Rola kapitału zewnętrznego jednak systematycznie rośnie. Obok kredytów bankowych, coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego, funduszy typu Venture Capital, leasingu, faktoringu, Forfaitingu. W artykule podjęto próbę analizy źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
Funding is a fundamental issue in the activity and the prosperity of an enterprise. There are many possibilities of gaining of capital in the economic literature, in reality there are many access barriers. The small and medium-sized companies in Poland have low level of own capital and plain structure, that means there are less possibilities in financing of the company than in a large enterprise. The most popular source of financing for Polish companies is the own capital but the importance of the outward sources of financing is growing constantly. Not only the bank loans are popular now, there are many different implements like: Venture Capital, leasing, factoring, forfeiting. In the article an attempt of analysis of sources of financing the mentioned small and medium-sized enterprise was taken.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Azembski R., Oferta raczej dla średniaków, Rzeczpospolita 25, nr 124, 2000.
 • 2. Balcerowicz E., Mikroprzedsiębiorca, sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002.
 • 3. Kaczmarek T.T., Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • 4. Kruk M., Leasing w Polsce - stan prawny i perspektywy rozwoju, [w:] "Bank i kredyt", nr 3/2006.
 • 5. Latoszek E. (red. naukowa) A. Alińska, J. Grzywacz, M. Proczek, I. Zawiślańska, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH w Warszawie, 2008.
 • 6. Różanski J., Dezinwestycje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • 7. Urbańska E., Miesięcznik finansowy Bank, listopad, 2006.
 • 8. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw, fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Kraków 2007.
 • 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 j.t. z późn. zm.).
 • 10. Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • 11. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • 12. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001, Nr 120, poz. 1300 z późn. zm).
 • 13. Raport o Funduszach pożyczkowych w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wg stanu na 30.06.2008 r. B. Bartkowiak, M. Korol, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, październik 2008.
 • 14. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2008.
 • 15. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2006 r., nr (1/2007) Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, Kwiecień 2007.
 • 16. Raport o Funduszach pożyczkowych w Polsce - stan na 30.06.2007 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych.
 • 17. Raport o Funduszach pożyczkowych w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wg stanu na 30.06.2008 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych.
 • 18. Zieliński T., Informator, Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach.
 • 19. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku, Informacje bieżące, GUS, 2008.06.16.
 • 20. Informacja statystyczna opracowana przez Związek Przedsiębiorców Leasingowych z 28 stycznia 2009.
 • 21. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2007 roku, Informacje bieżące, GUS, 2008.06.16.
 • 22. Działalność faktoringowa w 2007 r., Informacje bieżące, GUS, 30.05.2008.
 • 23. www.stat.gov.pl/gus/opracowania_zbiorcze_PLK_HTML.htm
 • 24. http://www.leasing.org.pl/files/uploaded/Statystyki/2008/Info2008.pdf
 • 25. www.stat.gov.pl/gus/opracowania_zbiorcze_PLK_HTML.htm
 • 26. www.faktoring.pl
 • 27. www.newconnect.pl
 • 28. www.gpw.pl
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd54134-186d-43c7-8ca3-2e9c943a9cdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.