PL EN


2012 | 31 | 13-24
Article title

Zmiany w zarządzaniu finansami w gospodarstwach domowych Polaków

Title variants
EN
Changes to finance management in Polish households
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zmiany w sposobach traktowania pieniądza w postępowaniu polskich gospodarstw domowych. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka wskazuje faktyczną wartość i miejsce pieniądza w celach, priorytetach życiowych rodziny, a także opisuje tendencje zmian w budżetach rodzinnych oraz aktywność gospodarstw domowych w zakresie zarządzania pieniędzmi.
EN
The paper aims at presenting the ways in the money handling changes by Polish households. On the basis of the research carried out the author it shows the actual value and place of money when it comes to objectives and life priorities of the family. It also describes the changes to family budget as well as household activity in the money mana¬gement area.
Year
Issue
31
Pages
13-24
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, seria „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS, Warszawa.
  • Hoffman Reiner W., Geldkultur im Haushalt Gesellschaft. Ausgewählte Facetten, w: Vom Umgang mi Geld Finanzmanagement in Haushalten und Familien, red. S. Gräbe, Frankfurt/Main Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main 1998.
  • Jak Polacy gospodarują pieniędzmi? Raport z badań, red. G. Światowy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2006, maszynopis.
  • Rocznik statystyczny GUS 1996, 2006, 2011.
  • Światowy G., Zmiany w budżetach gospodarstw domowych na tle rozwoju gospodarczego Polski, w: Konsumpcja a wzrost gospodarczy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 103-110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fd62b56-9b5d-4082-946c-b4a021e5833a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.