PL EN


2017 | 2(7) | 62-73
Article title

Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza

Title variants
EN
On the Polish 19th century reception of Vittorio Alfieri’s “Virginia” in Aleksander Chodkiewicz’s translation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on showing the relations between the seemingly forgotten drama of Aleksander Chodkiewicz, “Virginia”, and its Italian prototype – Vittorio Alfieri’s tragedy. Chodkiewicz’s interest in Alfieri’s work is an interesting (and still insufficiently developed) issue in the history of Polish literature in the decline of Enlightenment. Both Vittorio Alfieri and the Polish playwrights at the turn of the 18th and 19th centuries, including Chodkiewicz, emphasized the value of the republican model, fighting with their tragedies for the liberation of the country. However I proposed a new reading of the phenomena in Polish literature in the turn of the century – several phenomena which could be called “alfierism”. Therefore, while analysing relations between Alfieri’s tragedies and Chodkiewicz’s works (with particular reference to Virginia), it is possible to mark a new phase in the literary and historical studies.
Year
Volume
Pages
62-73
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
References
 • Alfieri, V. (1966). Le Tragedie. A cura di P. Cazzani. Mediolan: Mondadori.
 • Alfieri, V. (1977). Opere. Introduzione e scelta M. Fubini, testo e commento a cura di A. Di Benedetto. Milano–Napoli: Ricciardi.
 • Alfieri, V. (1996). Della tirannide. Del principe e delle lettere. La virtù sconosciuta. Introduzione di M. Cerutti, note di E. Falcomer. Milano: Rizzoli.
 • Chodkiewicz, A. (1817). Pisma wierszem i prozą. T. 1. Warszawa: w drukarni przy Nowolipiu Nr 646.
 • Feliński, A. (1840). Dzieła. T. 1–2. Wrocław: nakładem Zygmunta Schlettera.
 • Feliński, A. (1821). Pisma własne i przekładania wierszem. T. 1–2. Warszawa: w drukarni N. Glücksberga.
 • Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego 1813 (33).
 • Askenazy, S. (1929). Łukasiński. T. 1. Warszawa: drukarnia Wł. Łazarskiego.
 • Bogusławski, W. (1820). Dzieła dramatyczne. T. 3. Warszawa: Natan Glücksberg.
 • Cazzani, P. (1942). Vittorio Alfieri – le opere, la vita, l’eredita spirituale. Asti: Centro Nazionale di Studi Alfieriani.
 • Chachaj, M. (2013). Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Chiara, B. (1927). La gloria di Vittorio Alfieri. Evocazioni e ricordi. Torino: E. Toffaloni.
 • Croce, B. (1955). Poesia e non poesia: note sulla letteratura europea del secolo decimonono. Bari: G. Laterza & Figli.
 • Czubaty, J. (2005). Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Hoffmanowa z Tańskich, K. (1875). Alojzy Feliński. W: eadem, Dzieła. T. VI (s. 382–415), red. N. Żmichowska. Warszawa: Spółka Wydawnicza Księgarzy.
 • Karwacka-Pastor, D. (2014). Człowiek i władza. O twórczości Vittorio Alfieriego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kopytko, S. (1909). Stosunek „Wirginii” Felińskiego do „Wirginii” Alfieriego. Brody: drukiem Feliksa Westa.
 • Kubacki, W. (1963). Z dziejów sławy Alfieriego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie V. Filologia, 9 (59), 93–114.
 • Kostkiewiczowa, T., Goliński, Z. (red.) (1992–1996). Pisarze polskiego oświecenia. T. 1–3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ratajczakowa, D. (2001). Pierwsze trzydziestolecie XIX wieku jako rezultat przemian sztuki w liminalnym obszarze procesu kulturowego. Z doświadczeń i rozmyślań historyka dramatu i teatru. Wiek Oświecenia,17, 99–128.
 • Szadkowska, O. (2017). Vittorio Alfieri w kontekście włoskich podróży literackich Polaków ostatnich dwóch stuleci. Sztuka Edycji, 1, 55–68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fdd188a-0f90-42ef-ae07-64d2be8e7a31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.