PL EN


2014 | 186 cz 1 | 113-126
Article title

Analiza możliwości zastosowania metody DEA W modelach scoringowych

Content
Title variants
EN
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor.
Year
Volume
Pages
113-126
Physical description
Contributors
References
 • Analiza efektywności banków i zakładów ubezpieczeń działających w Polsce z zastosowanie metody DEA. Raport z badań własnych Nr 04/E/0053/09. Kierownik badania: M. Iwanicz-Drozdowska. Autorzy: A. Matuszyk, A.K. Nowak.
 • Andruszkiewicz J., Hajdrowski K.: Benchmarking. Energetyka Poznańska SA. www.ptpi ree.com.pl/html/k_s_dys/bench.html.
 • Baran J., Pietrzak M.: Analiza efektywności wybranych branż poleskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. SGGW, Warszawa. http://www.Seria.home.pl/2007_ zeszyt3/3_baran.pdf.
 • Domagała A.: Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 3-4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 • Feruś A.: Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 2006, lipiec.
 • Grigorian D.A., Manole V.: Determinants of Commercial Bank Performance In Transition: An Aplication of Data Envelopment Analysis. IMF Working Paper, WP/02/146, 2002.
 • Guzik B.: Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Heffernan S.: Nowoczesna bankowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2010.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Janc A., Kraska M.: Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Kagan A.: Rentowność kapitału własnego a efektywność techniczna oraz skala produkcji. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. X, z. 3.
 • Kopczewski T.: Badanie efektywności technologicznej i kosztowej w sektorze bankowym. www.kopczewscy.edu.pl
 • Metoda DEA na tle innych metod oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań statutowych Nr KZiF/S/37/13. Kierownik: A.K. Nowak. Autor: A. Matuszyk.
 • Pawłowska M.: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2005, z. 192.
 • Pawłowska M.: Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001. "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zaliaś. AE, Kraków 2004.
 • Rogowski R.: Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
 • Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Thomas L.C., Edelman D.B.: Credit Scoring and Its Application. Society for Industrial and Applied Mathematics. Philadelphia, 2002.
 • Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań własnych. Nr 04/E/0053/10. Kierownik badania: M. Iwanicz-Drozdowska. Autorzy: A. Matuszyk, A.K. Nowak.
 • Zamojska-Adamczak A.: Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu. Uniwersytet Gdański. www.usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=316
 • Witryna internetowa Komisji Nadzoru Finansowego. http://www.knf.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fde535c-ff51-404b-acc0-9ca1e9b09d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.