PL EN


2017 | 4(25) | 95-105
Article title

Żywienie dziecka niepełnosprawnego – świadomość rodziców w wyborze produktów spożywczych

Content
Title variants
EN
Nutrition disabled child – awareness of parents in choosing groceries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywa prawidłowo zbilansowana dieta w życiu dziecka niepełnosprawnego. Zwrócono uwagę na problem związany z otyłością dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Scharakteryzowano najczęściej występujące trudności związane z żywieniem, ponadto zaproponowano przykładowe sposoby ich rozwiązania. Opisano podstawowe zasady racjonalnego odżywiania oraz podkreślono istotność doboru produktów spożywczych do indywidualnych potrzeb i preferencji dziecka niepełnosprawnego.
EN
The article presents the role played by properly balanced diet in the life of a disabled child. Attention was drawn to the problem of obesity of disabled children physically and intellectually. Most common problems associated with nutrition have been caracterised and examples of how to solve them have been proposed. It describes the basic principles of rational nutrition and emphasizes the importance of the selection of food products to the individual needs and preferences of a disabled child.
Year
Issue
Pages
95-105
Physical description
Dates
published
2017-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Specjalnej
References
 • Białkowska M., Szostak W. B., Żywienie w otyłości, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. Grzymisławski M., Gawęcki J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie, Wrocław, Wydawnictwo ASTRUM, 2001
 • Bojanowska M., Ciołek A., Czeczko R. i in., Żywienie a rozwój dziecka, Lublin, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2015
 • Compart P., Laake D., Jak ugryźć ADHD, Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal, 2015
 • Czerwionka-Szaflarska M., Zielińska-Duda H., Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci, „Family Medicine & Primary Care Review” 2010, Nr 11(33)
 • Gertig H., Interakcje leków z żywnością, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. Grzymisławski M., Gawęcki J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Grzymisławski M., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
 • Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna, 2010
 • Matuszak K., Bryl W., Pupek-Musialik D., Otyłość u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, „Wybrane Problemy Kliniczne Viva Medica” 2010, t. I, Nr 1
 • Ryżko J., Socha P., Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. Grzymisławski M., Gawęcki J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Socha J., Żywienie w chorobach wieku dziecięcego, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. Grzymisławski M., Gawęcki J., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 • Grabowska A., Otyłość u dzieci – przyczyny, leczenie, zapobieganie, oficjalna strona internetowa poradnikzdrowie.pl, http://www.poradnikzdrowie.pl/diety/otylosc/otylosc-u-dzieci-przyczyny-leczenie-zapobieganie_43108.html, [dostęp z dnia: 09.04.2016]
 • 1,5 mln Polaków choruje na otyłość olbrzymią, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge-/x/204076, [dostęp z dnia: 09.04.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fe256b4-3d13-4292-b5b1-11405df2cc12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.