PL EN


2019 | 110 | 3 | 47-57
Article title

Debora Vogel i gesty emancypacji

Title variants
EN
Debora Vogel and Emancipatory Gestures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka interpretuje eseje Debory Vogel w perspektywie doświadczenia nowoczesności: skupia się na nieznaczących gestach i gestach ludzi nieznaczących. Stawia pytanie o gesty i rekwizyty modernizacji miejskiej, o warunki widzialności kobiet i ludzi pracujących, którzy są kluczowi w dziełach Vogel. Przedmiotem badań jest zwłaszcza proces emancypacji tych postaci w przestrzeni publicznej początku XX wieku. Artykuł dowodzi, że pasywno-dynamiczny styl literacki Vogel zależy ściśle od rytmu codzienności. Także na poziomie tematyki dominuje zasada obrotu i repetycji, bezwład nie utożsamia się jednak z bezruchem, przeciwnie: cykliczność doskonale odpowiada obiegowi rzeczy i zaprogramowanemu ruchowi figur w przestrzeni. Jednak Vogel odrzuca referencyjny model sztuki i jej rozumienia, widząc w związkach codzienności i estetyki relację przenikania, nie mimetyzmu.
EN
The author interprets Debora Vogel’s essays from the perspective of experiencing modernity: she focuses on insignificant gestures and on the gestures of insignificant people. She poses the questions about the gestures and properties of urban modernization, about the conditions of women visibility and that of working people, who are crucial in Vogel’s works. The subject of research is especially the process of such figures’ emancipation in the public sphere at the beginning of the 20th century. The author proves that the passively-dynamic Vogel’s literary style is strictly dependent on the pace of everyday life. The principle of rotation and repetition also dominates on the level of subject, inertness is not identified with stillness; by contrast, cyclicality well corresponds to circulation of things and programmed movement of figures in space. Vogel, however, rejects the referential model of art and its understanding, seeing in the connection between everyday life and aesthetics the relation of penetration, not mimetism.
Year
Volume
110
Issue
3
Pages
47-57
Physical description
Dates
printed
2019-09-30
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fe3b9e4-6792-4db4-8a0d-b2555c9355ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.