PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 130-143
Article title

Postrzeganie praktyk Corporate Social Responsibility między firmami skandynawskimi i polskimi w 2015 roku

Authors
Title variants
EN
Perception of Corporate Social Responsibility practices in Scandinavian and Polish companies in 2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy istnieją różnice w postrzeganiu praktyk CSR między firmami skandynawskimi oraz polskimi. Głównymi obszarami badania są: aktywność firm w obszarze CSR w ciągu ostatnich dwóch lat oraz w ciągu najbliższych dwóch lat, rola CSR w wartościach firmy oraz strategii firmy, jednostki odpowiedzialne za CSR w organizacji oraz działania CSR w obszarze kapitał ludzki i społeczny. Skandynawskie firmy, prowadzące działalność w Polsce, częściej działają zgodnie z ideą CSR niż polskie firmy. Widoczne są także różnice w roli, jaką CSR pełni w organizacjach – skandynawskie firmy częściej deklarują, że CSR jest bardzo ważnym elementem ich wartości lub strategii.
EN
This article aims to verify whether there are differences in the perception of Corporate Social Responsibility (CSR) practices between Scandinavian and Polish companies. The main areas of research are: the activity of companies in the area of CSR in the last two years and in the next two years, the role of CSR in the company's values and strategy, units responsible for CSR in the organization and CSR activities in the area of human and social capital. Scandinavian companies operating in Poland more frequently than Polish companies act in accordance with the idea of CSR. There are also striking differences in the role of CSR in organizations – Scandinavian companies more often declare that CSR is a very significant element of their values or strategy.
Year
Volume
19
Issue
Pages
130-143
Physical description
Dates
published
2017-01
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, Poland
References
 • Adamik A., Nowicki M., Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Bernais J., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Bernais J., Ingram J., Kraśnicka T. (red.), ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Bowen H.R., Social Responsibility of the Businessman, Harper and Row, New York 1953.
 • Burmeister K., Megatrends and the future of Corporate Social Responsibility, „Forum CSR international” 2008, nr 1.
 • Caroll A.B., A history of Corporate Social Responsibility. Concepts and Practices, [w:] Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D. (red.) The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, New York 2008.
 • Flejterski S., 2C – Dzień trzeci, [w:] Flejterski S., Majchrzak M., Milewska K., Łukomska-Dziedzic A. (red.), Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wiatr w żagle przedsiębiorczości społecznej, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Szczecin, listopad 2010.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Warszawa 1997.
 • Karczewska L., Zarys etyki biznesu, Skrypt nr 262, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2004.
 • Kroik J., Bachorski-Rudnicki M., Przedsiębiorstwo, jako obiekt społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), „Problemy Jakości” 2011, nr 3.
 • Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2006”, red. Panek-Owsiańska M., Rok B., Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2006.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rok B., Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • Rok B., Audyt etyczny według AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskie, [w:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka w biznesie jako przedmiot nauczania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Wojtaszczyk-Ciąćka S., Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, Dobre praktyki firm skandynawskich w obszarze odpowiedzialności społecznej, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fe41c4a-4a8a-497e-a3d4-50d3e51885e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.