Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 11 | 101-104

Article title

Thirteenth International Human Resource Management Conference “Uncertainty in a Flattening World: Challenges For IHRM”, 24–27 June 2014, Cracow, Poland

Authors

Title variants

PL
Komunikat z 13. konferencji IHRM nt. "Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM", Kraków 24-27.06.2014 r.

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The 13th International Human Resources Management Conference “Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM” took place on 24–27 June 2014 at the Cracow University of Economics. The conference was organised by the Department of Human Capital Management at the CUE, chaired by Professor Aleksy Pocztowski. The major lectures were given by the keynote speakers of prominent scholars in the field of IHRM, such as Prof. Helen De Cieri, Prof. Michael J. Morley, Prof. Paul Davidson, Prof. Peter J. Dowling, Prof. Agata Stachowicz-Stanusch and Prof. Paul R. Sparrow. The main topic of the conference was the challenges of IHRM. 160 participants from 33 different countries asked questions about actual trends in IHRM, presented research findings on the subject of the growing complexity and mutability of the operating environment of enterprises on international markets as well as its influence on the function of personnel in modern international enterprises.
PL
W dniach 24–27 czerwca 2014 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się 13. Konferencja IHRM nt. „Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM”. Jej organizatorem była Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierowana przez prof. dra hab. Aleksego Pocztowskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się tak wybitni profesorowie, jak: prof. Helen De Cieri, prof. Michael J. Morley, prof. Paul Davidson, prof. Peter J. Dowling, prof. Agata Stachowicz-Stanusch oraz prof. Paul R. Sparrow. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL) w krajach rozwiniętych, rozwijających się oraz na rynkach wschodzących. 160 uczestników konferencji z 33 krajów dyskutowało na temat aktualnych trendów, prezentując m.in. wyniki prowadzonych badań na temat rosnącej złożoności i zmienności otoczenia przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, a także ich wpływu na kształtowanie funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach.

Year

Issue

11

Pages

101-104

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

  • Dowling, P. J., Festing M. and Engle, Sr A. D. (2008) International Human Resource Management. Managing People in a Multinational Context. Fifth edition. London: Thomson Learning.
  • Morley, M. J. (2007) “Of Infants and Adolescents: Progress and Pessimism in the Development Trajectory of International Human Resource Management”. Keynote presentation to the 9th IHRM Conference, Tallinn, 12–15 June.
  • Pocztowski, A. (2008) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie – procesy – metody [Human resources management. Strategies, processes, methods]. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Pocztowski, A. (2014) “From the Editor”. Human Resource Management 6.
  • Scullion, H. (2001) “International Human Resource Management” in J. Storey (ed.) Human Resource Management. A Critical Text. Second edition. London.
  • Stor, M. (2011) Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi [Strategic international human resources management], Wrocław: Wrocław University of Economics Press.
  • Ulrich, D. (1996) Human Resource Champions. Boston: Harvard Business School Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fe63bdf-9405-4766-b896-30759277545c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.