PL EN


2009 | 8 | 167-176
Article title

Język polski wśród języków Europy dawniej i dziś

Authors
Content
Title variants
FR
Le polonais parmi les langues de l’europe autrefois et aujourd’hui
Languages of publication
PL
Abstracts
FR
Tout d’abort l’auteur examine des facteurs qui décident du lieu qu’une langue donnée occuppe parmi les autres et ensuite il s’efforce à établir le rôle que le polonais a joué dans les siécles derniers et qu’il joue à présent parmi les langues de l’Europe.
Year
Volume
8
Pages
167-176
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Asher R.E. i in., The Encyclopedia of Language and Linguistics, t. I–X, Pergamon Press, Cambridge 1993.
 • Bednarczuk L., Z północno-wschodniej peryferii polszczyzny, „Język Polski” LIV, 1974.
 • Haugen E., Languague Ecology, w: The Ecology of Languague. Essays by Einar Haugen, ed. A.S. Dil, Stanford 1972.
 • Kühne H., Polnische Lehnwörter im Weissrussischen, Berlin 1960.
 • Leeming H., Rola języka polskiego w rozwoju leksyki rosyjskiej do roku 1696: wyrazy pochodzenia łacińskiego i romańskiego, Wrocław 1976.
 • Linţa E., Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974.
 • Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8–11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007.
 • Maciejewski W., Świat języków (Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV), Poznań 1999.
 • Majewicz A.F., Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989.
 • Majewicz A.F., Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy, w: W. Maciejewski, Świat języków (Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV), Poznań 1999.
 • Misterski H., Recepcja polskich zapożyczeń leksykalnych w dokumentach słowiań- sko-mołdawskich w aspekcie superstratu słowiańskiego i reromanizacji języka rumuńskiego, Poznań 1976.
 • Moseley Ch., Asher R.E., Atlas of the World’s Languages, Routledge, London–New York 1994.
 • Richardt R., Polnische Lehnwörter im Ukrainischen, Berlin 1957.
 • Rzepka W.R., Walczak B., Łukasza Górnickiego teoria kultury języka, „Studia Polonistyczne” 1992, XVIII/XX.
 • Rzepka W.R., Walczak B., Łukasza Górnickiego teoria kultury języka, w: Łukasz Górnicki i jego czasy, red. B. Noworolska, W. Stec, Białystok 1993.
 • Sobik M.E., Polnisch-russische Beziehungen im Spiegel des russischen Wortschatzes des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Meisenheim am Glan 1969.
 • Taszycki W., Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku, wyd. III, Warszawa 1969.
 • Turska H., O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, Wilno 1939.
 • Urbańczyk S., Początki polskiego dialektu na Wileńszczyźnie, „Slavia Orientalis” t. XVII 1968.
 • Walczak B., Czy językowi polskiemu coś zagraża?, w: Współczesna polszczyzna. Stan – Perspektywy – Zagrożenia, red. Z. Cygal-Krupa, Kraków–Tarnów 2008.
 • Walczak B., Język polski na tle języków słowiańskich (z perspektywy Hankuk University of Foreign Studies), w: Studia polonistyczne w Azji – International Conference, Yongin [Seul] 2007.
 • Walczak B., Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8–11 czerwca 2006 roku, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007.
 • Walczak B., Miejsce języka polskiego wśród języków Europy u progu trzeciego tysiąclecia, w: Być Europejczykiem, red. A.W. Mikołajczaka, Gniezno 2002.
 • Walczak B., Opinia w sprawie wniosku o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, w: Joannes Paulus Papa II – doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis, Poznań 2001.
 • Walczak B., Pierwszy polski wstęp do filologii słowiańskiej, w: XVII Konferencja Młodych Językoznawców. Język. Teoria – Dydaktyka, red. J. Brzeziński, P. Suder, Zielona Góra 1992.
 • Walczak B., Pъrvijat polski uvod v slavjanskata filologija, Plovdivski Universitet Paisij Chilendarski, Naučni Trudove, „Filologija” 2006, 41, kn. 1.
 • Walczak B., Słowa papieża. Refleksje nad skutkami autorytetu językowego Jana Pawła II, „Życie i Myśl” 1986, nr ½.
 • Walczak B., Szanse polszczyzny w jednoczącej się Europie u progu XXI wieku, „Łużyckie Zeszyty Naukowe” 2006, 2 [wyd. 2007].
 • Walczak B., Z historycznej perspektywy, „Polonistyka” 2008, LXI, nr 6 (456).
 • Walczak B., Zarys dziejów języka polskiego, wyd. II, Wrocław 1999.
 • Walczak B., Znaczenie Jana Pawła II w dziejach języka polskiego, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007.
 • Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983.
 • Zaręba A., Wpływ polszczyzny na słownictwo innych języków słowiańskich, „Język Polski” XLI, 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fe6adac-af2c-4636-b0b3-f2274772a4d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.