Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 5 | 427-432

Article title

Zwierzęta w wybranych apokryfach Starego i Nowego Testamentu

Content

Title variants

EN
Animals in selected apocrypha from the Old and New Testaments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Apokryfy nie przynoszą licznych tekstów o zwierzętach, jednak pokazują ich rolę i sposób myślenia o nich chrześcijan starożytnych. Zwierzęta mogą się nawrócić, a także utracić swą drapieżną naturę. W dziejach apostołów znajdują się opowiadania o cudach dokonanych względem zwierząt, którymi apostołowie posługują się w swojej misji. O ile w Biblii treści cechują się powagą, o tyle w apokryfach nie brak fantastycznych cudów i magicznych sytuacji typowych dla tej literatury. Konieczne jest rozważenie tych opowiadań w kontekście ówczesnych pojęć, panujących w czasie i środowisku.
EN
The Apocrypha does not mention animals very often, but it does show their role and perception among the first Christians. Domestic animals can be converted, at the same time losing their predatory instincts. The Acts of the Apostles contain stories about miracles performed by animals, which they used in therir sermons. Inasmuch as the content of the Bible serious, the Apocrypha has no shortage of fantastic miracles and magical situations typical of this literature. It is essential to consider these stories in the context of the concepts prevailing at that time.

Year

Issue

5

Pages

427-432

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

References

 • BIBLIOGRAFIA:
 • [1] Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, oprac., Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań - Warszawa 1980.
 • [2] Rubinkiewicz R. (red.), Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999.
 • [3] Rubinkiewicz R. (red.), Apokryfy Starego Testamentu, T. 1, cz. 1, Kraków 2003.
 • [4] Rubinkiewicz R. (red.), Apokryfy Starego Testamentu, T. 2, cz. 1, Kraków 2003.
 • [5] Rubinkiewicz R. (red.), Apokryfy Starego Testamentu, T. 2, cz. 2, Kraków 2003.
 • [6] Starowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, T. 1, cz. 1, Kraków 2003.
 • [7] Starowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, T. 2, cz. 1, Kraków 2007.
 • [8] Starowieyski M. (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, T. 2, cz. 2, Kraków 2007.
 • [9] Langkammer H., Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989.
 • [10] Mędala S. Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Lublin 1994.
 • [11] Rubinkiewicz R. Wprowadzenie do Apokryfów Starego testamentu, Lublin 1994.
 • [12] Starowieyski M., Teksty do poznania legendy Judasza, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004.
 • [13] Starowieyski M., Zapytaj zwierząt, pouczą czyli opowiadania wczesnochrześcijańskich pisarzy o zwierzętach, Kraków 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fe975bf-87fb-4f11-a5bf-a826d45295c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.