PL EN


2018 | 19 | 315-326
Article title

Płeć kulturowa i starość w przestrzeni domu

Content
Title variants
EN
Gender and oldness in domestic space
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł proponuje mikrosocjologiczną perspektywę w eksploracji praktyk re/konstruowania płci kulturowej (kobiecości i męskości) w przestrzeni domu. W socjologicznym ujęciu „płeć kulturowa” i „przestrzeń” są wytwarzane poprzez społeczne relacje i ograniczenia. Tak więc, opierając się na tych dwóch konceptach, tekst przywołuje wyniki wywiadów zogniskowanych i indywidualnych i poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jaki sposób płeć kulturowa wytwarzana jest w ramach praktyk zamieszkiwania przez starsze kobiety i starszych mężczyzn.
EN
This article takes micro sociological look at the (re)construction of gender (femininity and masculinity) in domestic space. In sociological approach, „gender” and „space” are seen as production process based on relation and demarcation. Therefore, using a series of focus groups and interviews, based on these two concepts, this text explorers how gender roles are performed by old women and old men.
Year
Volume
19
Pages
315-326
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii
References
 • Ardener S. (1981), Women and Space: Ground Rules and Social Maps, Berg, Oxford.
 • Bourdieu P. (2004), Męska dominacja, tłum. L. Kopciewicz, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2007), Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przed. W. Kroker, Wydawnictwo Marek Drzewiecki, Kęty.
 • Domański H. (2007), Struktura społeczna, Scholar, Warszawa.
 • Duch-Krzystoszek D. (2007), Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie, IFiS, Warszawa.
 • Duncan J.S., Lambert D. (2004), Landscape of Home, [w:] A Companion to Cultural Geography, J.S. Duncan, N.C. Johnson, R.H. Schein (red.), Blackwell Publishing, Oxford, s. 382-402.
 • Hamm B. (1990), Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Harvey D. (1989), The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford.
 • Kirk J., Contrepois S., Jefferys S. (2012), Approaching Regional and Identity Change in Europe, [w:] Changing Working and Community Identities in European Regions, J. Kirk, S. Contrepois, S. Jefferys (red.), Palgrave Macmillan, London, s. 1-22.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Krajewski M. (2009), Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące, [w:] Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.), Scholar, Warszawa, s. 178-200.
 • Malinowska E. (2008), Płeć kulturowa a przestrzeń społeczna, „Kultura i Społeczeństwo”, 3, s. 79-90.
 • Massey D. (1994), Space, Place and Gender, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Massey D. (1995), The conceptualization of place, [w:] A Place in the World?: Places, Cultures and Globalization, D. Massey and P. Jess (red.), Oxford University Press, Oxford, s. 45-85.
 • McDowell L. (1999), Gender, Identity and Place: Understanding Feminist Geographies, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Oakley A. (1974), Housewife, Penguin, London.
 • Spain D. (1993), Gendered Spaces and Women’s Status, Sociological Theory, „American Sociological Association”, Washington, t. 11, nr 2, s. 137-151.
 • Stemplewska-Żakowicz K. (2002), Koncepcje narracyjnej tożsamości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, J. Trzebiński (red.), GWP, Gdańsk, s. 81-112.
 • Titkow A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, IFiS, Warszawa.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet, mity realia, perspektywy, IFiS, Warszawa.
 • Townsend P. (2000), Gendered space? An exploration of the gendered meaning and experience of ‘home’ in contemporary British socjety, „Forum”, 3 (1), s. 40-46.
 • Tuan Y.F. (1987), Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fecf1b6-b822-490f-9a68-e181fd83cd1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.