PL EN


Journal
2018 | 1(53) | 77-88
Article title

Jak obserwatorzy postrzegają głębię we wnętrzu gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej proporcji? Sondaż okulograficzny

Content
Title variants
EN
How do observers perceive the depth of a Gothic cathedral interior along with the change of its proportions? Eye tracking survey
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Inspiracją do podjęcia badań nad percepcją wnętrza gotyckiego kościoła były rozważania Juliusza Żórawskiego. W artykule zaprezentowano próbę weryfikacji poglądów Profesora dotyczących sposobu zapoznawania się z tą średniowieczną strukturą. Badania przeprowadzono przy użyciu okulografu stacjonarnego, który umożliwiał rejestrację ruchu gałek ocznych obserwatorów. W testach uczestniczyło 142 wolontariuszy, którzy przyglądali się pięciu przygotowanym przez autorów badania wizualizacjom wnętrz katedr francuskich z XII i XIII w. Ilustracje przedstawiały obiekty o różnej wysokości i głębokości. Celem badania było także określenie, dzięki jakim elementom architektonicznym obserwatorzy najchętniej odczytują głębokość nawy głównej wraz ze zmianą jej proporcji.
EN
The study of how people perceive an interior of a Gothic church was inspired by ideas of Juliusz Żórawski. The paper presents an attempt at verifying Żórawski’s views concerning people’s reactions to such medieval buildings. The research was carried out by means of a stationary eye tracker, which made it possible to register the movement of eyes of the participants. 142 volunteers took part in the tests. Each of them looked at five different visualizations showing the interiors of French cathedrals from the 12th and the 13th century. The images showed interiors of various height and length. The aim of the research was to determine which architectural elements make it most probable for the observers to perceive the depth of the main aisle when changes are made to the interior’s proportions.
Journal
Year
Issue
Pages
77-88
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Róg L., Nietypowe badania związane z architekturą. Możesz pomóc naukowcom z W1, http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nietypowebadania-zwiazane-z-architektura-mozesz-pomoc-naukowcomz-w1-10401.html [accessed: 5.06.2017].
 • Żórawski J., Siatka prostych. O architekturze nadindywidualnej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
 • https://www.smivision.com/ [accessed: 1.06.2017].
 • Holmqvist K., Nystöm M., Anderson R., Dewhurst R., Jarodzka H., van de Weije J., Eye tracking. A comprehensive guide to metods and measures, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Duchowski A.T., Eyetracking methodology. Theory and practice, Springer, London 2007.
 • Francuz P., Imagia oraz After Imagia, Lublin 2012, http://afterimagia.pl/book/ [accessed: 11.05.2017].
 • Erlande-Brandenburg A., Mérel-Brandenburg A.B., Histoire de l’architecture française, t. 1. Du Moyen Age à la Reinaissance, Menges, Paris 1995.
 • Kędziora Ł., Niezauważona i rewolucyjna neurohistoria sztuki, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, z. 45, Toruń 2014, 223–252.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fee1ae8-937c-4d04-8ea0-2d1cabf5ab77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.