PL EN


2012 | 1 | 5 | 24-39
Article title

Nowe możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego w aspekcie technik kognitywnych

Content
Title variants
EN
New possibilities of liberalization of telecommunication sector in the context of cognitive technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych możliwości liberalizacji sektora telekomunikacyjnego poprzez wykorzystanie nowatorskich technik radia kognitywnego (ang. Cognitive Radio) – będących jeszcze w fazie badawczo-rozwojowej, z którymi jednak wiązane są największe nadzieje na zmianę dotychczasowego sposobu gospodarki widmem. W pierwszej części artykułu przedstawiona jest dotychczasowa liberalizacja sektora telekomunikacyjnego oraz regulacje prawne dotyczące widma radiowego. Następnie omówione zostały techniki kognitywne ze szczególnym naciskiem na ich cechy umożliwiające bardziej elastyczne i efektywne wykorzystanie widma. Wcielenie w życie kognitywnych technik radiowych będzie wymagało zarówno zmiany istniejących regulacji prawnych jak i wprowadzenia nowych. Proponowane zmiany mają charakter hipotetyczny i zależne są od ostatecznych wyników prac na radiem kognitywnym. W artykule przedstawione są zarówno zagrożenia jak i szanse jakie niesie ze sobą wprowadzenie w życie technik radia kognitywnego. Potencjalnie najbardziej pożądanym skutkiem będzie przejście ze statycznego na dynamiczne zarządzanie widmem radiowym.
EN
The aim of this paper is to present new possibilities of liberalization of Telecommunications Sector using an innovative cognitive technology (Cognitive Radio-CR), which are still in phase of research and development, and which however, are the biggest hope for changing current way of radio spectrum management. The first part of this paper presents the existing liberalization of Telecommunication Sector and legal regulations regarding radio spectrum management. Second part of this paper contains discussion of the cognitive technologies focusing on features of CR, with special emphasis on their characteristics for more flexible and more efficient use of radio spectrum. Implementation of cognitive technologies would result in a need of changing current legal regulations as well as in creating new ones. Changes proposed in this paper are provisional and are dependent on final results of scientific research in the cognitive radio area. This paper presents both risks and opportunities resulting from implementation of cognitive radio technologies. The most desirable potential result would be switchover from static to dynamic radio spectrum management.
Year
Volume
1
Issue
5
Pages
24-39
Physical description
Dates
published
2012-11-26
Contributors
author
  • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
  • Pracownia Gospodarki i Inżynierii Widma, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
References
  • Adamski D., Europejskie prawo łączności elektronicznej Telefonia, telewizja, Internet, Warszawa 2005
  • Adamski D., Liberalizacja widma radiowego–- gospodarka widmem w dobie konwergencji, Problemy Zarządzania Nr 1/2008(19)
  • Grzybkowski M.J., Polityka Unii Europejskiej dotycząca wykorzystania widma częstotliwości radiowych, VI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej, Politechnika Wrocławska, 2007
  • Marciniak B., Rynek mniej regulowany, Prawo i Regulacje, Świat telekomunikacji i mediów, Nr 3, 2010
  • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych, Warszawa 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff50d15-0dc7-41e1-aa4f-d565bf32660c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.