PL EN


Journal
2009 | 2 | 75-90
Article title

Mniejszość białoruska w Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Belarusian minority in the 2002 Polish National Census
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku wykazał, iż mniejszość białoruska w Polsce liczy niespełna 50 tysięcy przedstawicieli. Na przeszkodzie dokładnemu ustaleniu liczebności Białorusinów w Polsce stoją jednak różnego rodzaju przyczyny historyczne oraz społeczno- ekonomiczne, które sprawiają, iż otwarte deklarowanie narodowości nie jest wśród Białorusinów rozpowszechnione. Ostrożnie podchodzić należy również do potocznego utożsamiania prawosławia z białoruskością, gdyż na obszarze wschodniej Białostocczyzny stosunkowo niewielka część ludności wyznania prawosławnego zdecydowała się na zadeklarowanie narodowości innej niż polska.
EN
The 2002 Polish National Census has shown that Belarusian minority in Poland consists of nearly 50,000 members. Although, the exact determination of number of Belarusians in Poland is diffi cult, because of various historical, social and economical reasons, which cause that open declarations of Belarusian identity are not common among the Belarusians. Traditional identifying Belarusian nationality with Orthodox Christianity should be considered with caution, because relatively small amount of Orthodox population in the eastern part of Bialystok region decided to declare other than Polish nationality
Journal
Year
Issue
2
Pages
75-90
Physical description
Artykuł
Dates
published
2009-10-10
Contributors
author
  • Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ff5793a-2b4c-47c3-8d61-5c27e29418e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.