Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 223-238

Article title

Wpływ grzybów pleśniowych na pigmenty stosowane w dekoracjach ścian i stropów na przykładzie drewnianego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach

Content

Title variants

EN
The impact of mould fungi on the pigments used for wall and ceiling decoration based on the example of the wooden church of St Stanislaus the Bishop in Boguszyce

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przedmiotem badań opisanych w artykule było określenie zmian barwy w warstwie malarskiej, wywołanych działaniem grzybów pleśniowych. Próbki do badań wykonano w technice tempery kazeinowej, wykorzystując następujące pigmenty: azuryt, biel ołowiową, cynober, czerń z winorośli, czerwień żelazową, malachit, minię, sadzę oraz smaltę. Zmiany barwy rejestrowane były poprzez pomiar wartości L*, a*, b*, w systemie barw CIELAB. Największą stabilność barwy wykazała sadza, natomiast największej zmianie uległa biel ołowiowa. Do najbardziej odpornych na wzrost grzybów pleśniowych należą minia i biel ołowiowa. Najniższą odporność na wzrost grzybni wykazała czerń z winorośli. Stopień porośnięcia warstwy malarskiej przez grzyby pleśniowe nie korespondował ze zmianami barwy wywołanymi ich działaniem.
EN
The purpose of the research described in the article has been to determine the scope of discoloration of paint layers caused by mould fungi. The research samples were prepared using the casein tempera technique, with the following pigments being applied: azurite, white lead, cinnabar, vine black, red iron oxide, malachite, minium, lamp black and smalt. The changes in colour were recorded through the measurement of the L*, a* and b* coordinate values using the CIELAB system. Among the pigments used, lamp black displayed the greatest stability of colour, while white lead proved the most susceptible to changes. Minium and white lead proved to be the most resistant to the growth of mould fungi. Vine black, on the other hand, exhibited the lowest degree of resistance to fungal infestation. The degree of infestation of paint layer by mould fungi did not correspond to the extent of discoloration caused by such fungi.

Year

Issue

1

Pages

223-238

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • technolog drewna, artysta plastyk
 • wood technologist, artist
 • technolog drewna
 • wood technologist

References

 • Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Warszawa 1975.
 • Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław1990.
 • Istudor I., The Church of Voronet Monastery. Technical Considerations of the Mural Paintings, „E_conservation” 2008, nr 7.
 • Jarmińska D., Określenie składu chemicznego zaprawy i farb użytych do wykonania polichromii kościoła w Boguszycach, Warszawa 1997.
 • Lilly V.G., Burnett H.L., Fizjologia grzybów, Warszawa 1959.
 • Lluveras A., Boularand S., Andreotti A., Vendrell-Saz M., Degradation of azurite in mural paintings: distribution of copper carbonate, chlorides and oxalates by SRFTIR, „Applied Physics A” 2010, nr 99.
 • Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.
 • Lubryczyńska M., Boguszyce koło Rawy Mazowieckiej, Kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa. Dokumentacja konserwatorska fragmentu polichromii znajdującego się na ścianie nawy połu¬dniowej, Warszawa 1997.
 • Lubryczyńska M., Problematyka ikonograficzna i konserwatorska drewnianego kościoła w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej, „Ochrona Zabytków” 2006, nr 3.
 • Lubryczyńska M., Drewniany kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach k. Rawy Mazowieckiej. Zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polichromowanych stropach, „Ochrona Zabytków” 2007, nr 1.
 • Lubryczyńska M., Konserwacja i restauracja renesansowych malowideł ściennych drewnianego kościoła pw. św. Stanisława biskupa w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej, „Ochrona Zabytków” 2013, nr 1-4.
 • Nöller R., Cinnabar reviewed: characterization of the red pigment and its reactions. „Studies in Conservation” 2014, nr 60 (2).
 • Ohta N., Robertson A.R., Colorimetry. Fundamentals and applications, Chichester 2005.
 • Piontek M., Grzyby pleśniowe, Zielona Góra 1999.
 • Poksińska M., Wyniki analizy próbek z dekoracji malarskiej kościoła p.w. św. Stanisława biskupa w Boguszycach, Toruń 1997.
 • Prosnakowa J., Puciata M., Prace konserwatorskie w drewnianym kościele parafialnym w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej, „Ochrona Zabytków” 1961, nr 3-4.
 • Roznerska M., Mikołajczyk P., Malarstwo ścienne. Przyczyny powstawania zniszczeń, Toruń 1995.
 • Stępień D., Tempera żółtkowa jako technika w malarstwie sztalugowym, według dawnych przekazów i twórczości wybranych współczesnych artystów, Warszawa 2010.
 • Strzelczyk A.B., Zmiany estetyczne i strukturalne wywołane przez drobnoustroje [w:] Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź 2001.
 • Strzelczyk A.B., Karbowska-Berent J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004.
 • Szymański S., Wystroje malarskie kościołów drewnianych, Warszawa 1970.
 • Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.
 • Ważny J., Kundzewicz A., Conditions and possibilities of nanobiocides formulation for wood protection, „Drewno – wood” 2008, vol. 51, nr 180.
 • Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa-Kraków 1981.
 • Normy i procedury badawcze
 • PN-EN 15457: 2008 – Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami.
 • PN-ISO 7724-3: 2003 – Farby i lakiery. Kolorymetria. Część 3: Obli-czanie różnic barwy.
 • Instrukcja nr 355/98 – Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania, Warszawa 1998.
 • Źródła internetowe
 • www.kremer-pigmente.com/en/pigments/kremer-made-and-historic-pigments [data dostępu: 1.03.2017]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ff75933-f1e6-471d-840d-de27f72f9e43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.