PL EN


2015 | 44 cz. 2 | 79-89
Article title

Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii

Authors
Content
Title variants
EN
Smart Grids: Requirements Deployment for Residential Customers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cyfryzacja sieci elektroenergetycznej jest procesem, który powoli staje się rzeczywistością, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej. Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna (ISE) oznacza zmianę sposobu zarządzania popytem na energię i szerokie zaangażowanie odbiorców w aktywny udział w rynku energii. Określenie inteligentna odnosi się do faktu, iż poprzez sieć przesyłana jest nie tylko energia, ale również dane, które stają się podstawą jej funkcjonowania i podejmowania decyzji na rynku energii, co wymaga znacznych inwestycji w nowe rozwiązania ICT. Projekty instalacji inteligentnych liczników, nowe systemy taryf oraz nowe programy efektywności energetycznej wprowadzane są przez dostawców energii, początkowo jako projekty pilotażowe na wybranych obszarach. Na zaangażowanie odbiorców w proponowane projekty ma wpływ wiele czynników, z czego podstawowymi są działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez jednostki je wprowadzające. Podstawowe znaczenie dla rozwoju ISE ma zmiana relacji dostawca – odbiorca energii, szeroki system dwustronnej komunikacji i rozwiązania ICT niezbędne dla codziennego sterowania zużyciem energii. W artykule wskazano znaczenie prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych na podstawie analizy danych z badań własnych, przeprowadzonych w regionie łódzkim w 2013 roku oraz na podstawie studiów literaturowych i praktyk stosowanych przez dostawców energii w procesie budowania zaangażowania odbiorców w nowe programy rynku energii.
EN
The Smart Grid (SG) – a new idea of energy management is the unarguable direction of the 21st.century electricity grid. Thishowever requires huge capital investments in new technology, infrastructure and ICT solutions. The wide-ranging deployment process of new energy market ideas depends on a number of factors such as: the legal framework, adopted market mechanisms, accessible infrastructure and new ways of distributor-client communication. One of the most important tasks is to change the role of passive energy customers into active prosumers. The customers’ acceptance of new offers and energy market possibilities is a key element for the widespread SG deployment and demands a lot of effort to prepare the proper educational process. The purpose of this article is to present the importance of a coordinated education system based on literature overview, best practices used by utilities advanced in SG solution implementations and the results of a survey done in Lodz Region in 2013.
Year
Volume
Pages
79-89
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
References
 • ATKearney, 2013, Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport rynkowo-społeczny, http://www.ure.gov.pl/downlo ad/1/6347/ Raport_rynkowy_final_v4.pdf.
 • Dzurick A., Become a Supehero: Best Practices for Reaching Young Consumers, 4.08.2014, www.energycentralcom/utilitybusinessbillingdeustomercare/articles/2963.
 • Fischer C., 2008, Feedback on Household Electricity Consumption: A Tool for Saving Energy?, Energy Efficiency, http://www.euro-ciss.eu/fileadmin/user_upload/Redakti on/Seco@home/nachhaltiger_Energiekonsum/Literatur/Psychologie/fischer_fulltext. pdf.
 • Franke N., von Hippel E., Schreier S., 2006, Finding Commercially Attractive User Innovations: A Test of Lead User Theory, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 23, Issue 4, July, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5885.2006.00203.x.
 • Gontar B., Pamuła A., 2014, Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze, materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo Informacyjne – stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, Rzeszów, wrzesień.
 • http://smartenergy-ip.com.
 • http://smartgridcc.org.
 • Keirstead J., 2007, Behavioural Responses to Photovoltaic System in the UK Domestic Sector, „Energy Policy”, Vol. 35, No 8, http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2007.02.019.
 • Lesh A., 2014, Evolving from AMI to Dynamic Pricing Programs: How to Take the Cus-tomer with You on the Smart Grid Journey, Materiały konferencyjne The Smart Grid Customer Education Symposium, New York City, April 28.
 • Pamuła A., 2013a, Inteligentne sieci elektroenergetyczne – uwarunkowania rozwoju dla grupy klientów indywidualnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 36, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Pamuła A., 2013b, Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pamuła A., 2014a, Grywalizacja jako forma edukacji i angażowania odbiorców energii w rozwój i inteligentnych sieci elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 763, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 809, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pamuła A., 2014b, Wpływ mediów społecznościowych na rozwój Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych w XXI wieku, materiały VIII Konferencji z cyklu „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” (InfoXXI’2014), Olsztyn, wrzesień.
 • Revealing the Values of the New Energy Consumer Accenture Endconsumer Observatory on Electricity Management 2011, http://www.accenture.com/Microsites/microsoft-dynamics-crm/Documents/pdf/Accenture_Revealing_Values_New_Energy_Consumer. pdf.
 • Senecal D., 2014, Using Customer Research to Enhance AMI Customer Education, Ma-teriały konferencyjne The Smart Grid Customer Education Symposium, New York City, April 28.
 • Thomson J., Tobias M., Denny B., Cunningham K., Getting Smart Grid customers plugged in Motivating change through mobile and social technology, Deloitte Center
 • for Energy Solutions. http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20 Assets/Documents/Energy_us_er/us_er_GettingSmartGridCustomersPluggedIn_Apri l2013.pdf (dostęp: 01.08.2014).
 • Tuck A., 2014, Tendrill Energy Systems Management, Materiały konferencyjne The Smart Grid Customer Education Symposium, New York City, April 28.
 • Windekilde I., 2013, ICT as a Key Enabler of Micro-Generation Renewable Energy Growth. The Case of Denmark, Zeszyty Naukowe nr 763, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 105, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wood L., 2011, A continuum of Energy Education, „Electric Perspectives”, Mar/Apr, Vol. 36, Issue 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ffbf8cf-bb02-490a-92a2-1d0eb87e7846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.