Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 147 | 95-106

Article title

Miasto - przestrzeń turystyczna Polaków

Authors

Content

Title variants

EN
The City - Tourism Space of Poles

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to show the city as a tourism space and as a tourist product. The article also focuses on components of the city which are the reasons of arrivals of tourists. Based on published data of Central Statistical Office it shows the profile of typical Polish city-breaks tourist, and shows the main reasons for such trips.

Year

Volume

147

Pages

95-106

Physical description

Contributors

References

 • Ch.M. Law: Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities. Mansell, London 1993, s. 1.
 • S. Liszewski: Przestrzeń turystyczna. "Turyzm" 1995, nr 5/2, s. 87-101.
 • S. Liszewski: Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie. "Turyzm" 2006, nr 16/2, s. 7-19.
 • J. Warszyńska: Problemy badawcze geografii turyzmu. Folia Geographica, seria Geographia Oeconomica 1986, nr 19, s. 59.
 • B. Włodarczyk: Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 74-75.
 • M. Drzewiecki: Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 • M. Stalski: Użytkowanie ziemi w turystyce. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 1984, IGiPZ PAN, z. 2, s. 139-148.
 • T. i K. Jajuga, K. i S. Wrzosek: Elementy teorii systemów i analizy systemowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1993, s. 10.
 • L. von Bertalanffy: Ogólna teoria systemów. PWN, Warszawa 1984, s. 6,63.
 • L. von Bertalanffy: Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów. W: Ogólna teoria systemów. Red. G.J. Klira. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976, s. 37.
 • J. Stachowski: O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici.Goegrafia XXIV, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, z. 83, Toruń 1993, s. 171.
 • E. Dziedzic: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. "Monografie i Opracowania", nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 23.
 • V.T.C. Middleton, R. Hawkins: Sustainable Tourism. A Marketing Perspective. Buttenworth- Heinemann, Oxford 1998, s. 82.
 • V.F.C. Goncalves, P.M.R. Aguas: The Concept of Life Cycle, An Application to the Tourism Product. "Journal of Travel Research" 1997, nr 4, s. 24.
 • S.A. Bąk: Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. W: Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa- Wrocław 1999, s. 118.
 • S. Medlik: Leksykon, podróży, turystyki i hotelarstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 243.
 • A. Niemczyk: Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego. W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Red. J. Sala. PWE, Warszawa 2010, s. 489-493.
 • A. Kowalczyk: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 33.
 • J. Zdebski: Elementy psychologii turystyki. W: Pilotaż wycieczek zagranicznych. Red. Z. Kruczek PUS Mentor, Kraków 1996, s. 128-129.
 • A. Niemczyk: Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Red. G. Rosa i A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, Ekonomiczne Problemy Usług nr 54. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 79-80.
 • A.P. Lubowiecki-Vikuk: Samotny turysta - konsument na rynku usług turystycznych. W: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej. Red. R. Grzywacz. WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 33-45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ffc5bea-2681-443b-b59d-1978f24a6cf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.