PL EN


2016 | 10 | 289-298
Article title

Mniejszości rosyjskojęzyczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej – przykład Estonii

Authors
Content
Title variants
EN
„Compatriots” in the foregin policy of the Russia Federation – Estonia’s example
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on the problem of Russian-speaking minorities in the foreign policy of the Russian Federation on the example of Estonia as one of the Baltic states. The article contains the genesis and the concept of the policy of the Russian authorities towards these communities, and also discusses the issue of the presence, size of population and status of Russians in Estonia. The next section shows the dimensions of the cultural and the political use of Russian-speaking minority, and examples of such activities on the national and international level.
Year
Issue
10
Pages
289-298
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bieleń S., Polityka zagraniczna Rosji, [w:] Federacja Rosyjska 1991-2001, Adamowski J., Skrzypek A. (red.), Warszawa 2002.
 • Cheskin A., Russia’s compatriot policy: The consolidation and „Rossiisifaction” of Russian speakers abroad”, http://www.academia.edu/9517418/Russia_s_compatriot_policy_The_consolidation_ and_Rossiisification_of_Russian_speakers_abroad (30 VI 2016).
 • Głąb A., Rosjanie – między narodowością a tożsamością, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2012, nr 1.
 • Zakem V., Saunders P., Antoun D., Mobilizing Compatriots: Russia’s Strategy, Tactics and Influence in the Former Soviet Union, s. 5, https://www.cna.org/CNA_& les/PDF/DOP-2015-U-01- 16 89-1Rev.pdf (15 IV 2016).
 • Diec J., Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, tom I: Doktryna rosyjskiej polityki zagranicznej. Partnerzy najbliżsi i najdalsi, Kraków 2015, s. 106-107.
 • Topolski I., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013.
 • Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej 2013, http://gdansk.mid.ru/web/gdansk_ pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej (15 IV 2016).
 • Włodkowska-Bagan A., Soft power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw „bliskiej zagranicy”, „e-Politikon” 2012, nr 3, s. 50-53.
 • Eberhardt P., Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd Geograficzny” 2010, nr 82 (2), s. 223-225.
 • Przybylski W., Rosyjska interpretacja „soft power”, „Tygodnik Respublica” 2014, nr 0.
 • Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Warszawa 2014.
 • Darczewska J., Żochowski P., Rusofobia w strategii Kremla. Broń masowego rażenia, Warszawa 2015.
 • Bilska J. F., Rosjanie w Estonii. Niepodległość i co dalej, http://www.eesti.pl/rosjanie-w-estonii-niepodleglosc-i-co-dalej-11998.html (15 IV 2016).
 • Conley H. A., Gerber T. P., Russian Soft Power in the 21st Century. An examinantion of Russian compatriot policy in Estonia, Washington 2011, http://csis.org/& les/publication/110826_Conley_RussianSoftPower_Web.pdf (15 IV 2016).
 • Patyna M., Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005, „Wschodnioznawstwo” 2007, nr 1, s. 116-117.
 • Hyndle J., Kutysz M., Rosyjskojęzyczni na Łotwie i w Estonii, „Prace OSW” 2004, nr 14.
 • Kosienkowski M., Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Toruń 2006.
 • Żurawski vel Grajewski P., Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego, „Analizy Natolińskie” 2011, nr 4 (52).
 • Annual Review 2011, Estonian Internal Security Service, s. 6, https://www.kapo.ee/sites/default/ & les/public/content_page/Annual%20Review%202015.pdf (16 IV 2016).
 • http://archive.mid.ru// bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/65dd5d399e1d78cd44 25 79 83 00 4f- 84 4a/$FILE/Human%20rights%20report.pdf (16 IV 2016).
 • Annual Review 2011, Security Police of Š e Republic of Estonia, s. 11, https://kapo.ee/sites/ de fault/& les/public/content_page/Annual%20Review%202011.pdf (16 IV 2016).
 • Annual Review 2001, Estonian Internal Security Service, s. 2, https://www.kapo.ee/sites/default/&les/public/content_page/Annual%20Review%202001.pdf (16 IV 2016).
 • Annual Review 2009, s. 11, https://www.kapo.ee/sites/default/&les/public/content_page/Annual% 20Review%202009.pdf (16 IV 2016).
 • Hyndle-Hussein J., Wybory parlamentarne w Estonii, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-03-04/wybory-parlamentarne-w-estonii (16 IV 2016).
 • Annual Review 2004, Security Police of the Republic of Estonia, s. 11, https://www.kapo.ee/cms-data/_text/138/124/ & les/aastaraamat-2004-eng.pdf (27 IV 2015).
 • Curanović A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010, s. 260-261.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ffd3a4e-7842-4e37-9b5e-982914700d75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.