PL EN


2018 | 61 | 2(126) | 117-132
Article title

Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk

Content
Title variants
EN
Constellations of the Neo-Avant-garde in Women’s Poetry as Exemplified by the Works of Julia Fiedorczuk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper challenges the common view within the history of Polish literature that schematically places women’s poetry outside modernism and avant-garde. The authoress employs the concept of neo-avant-garde to characterize the so-far omitted poetic projects by women, dismissed to date as marginal or “quasi-avant-garde”. In the article, she demonstrates ways in which Julia Fiedorczuk’s intellectual, self-reflexive and experimental poetry draws upon and refashions the avant-garde tradition.
Year
Volume
61
Issue
Pages
117-132
Physical description
Contributors
 • Zakład Literatury XX w., Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Burkot Stanisław (1993), Literatura polska w latach 1939–1989, WSiP, Warszawa.
 • Ciepłe rzeczy. Rozmowa Kuby Mikurdy z Julią Fiedorczuk (2017), http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/cieple-rzeczy/ [dostęp: 11.02.2017].
 • Cyranowicz Maria, Mueller Joanna, Radczyńska Justyna (2009), Solistki bez chóru. Pożyteczne refleksje [w:] Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009), pod red. M. Cyranowicz, J. Mueller, J. Radczyńska, rys. P. Dwurnik, M. Ignerska, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.
 • Dziewit-Meller Anna (2016), Julia Fiedorczuk część 1, http://bukbuk.pl/julia-fiedorczuk--czesc-1/ [dostęp: 12.02.2018].
 • Fiedorczuk Julia (2000), Listopad nad Narwią, Biuro Literackie, Legnica.
 • — (2004), Bio, Biuro Literackie, Wrocław.
 • — (2006), Planeta rzeczy zagubionych, Biuro Literackie, Wrocław.
 • — (2009), Tlen, Biuro Literackie, Wrocław.
 • — (2012), tuż-tuż, Biuro Literackie, Wrocław.
 • — (2015a), Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 • — (2015b), Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • — (2017), Psalmy, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław.
 • Fiedorczuk Julia, Gerardo Beltrán (2015), Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Grądziel-Wójcik Joanna (2017), Świat „na końcu języka”, słowem — o poezji Julii Fiedorczuk, „Czas Kultury”, nr 2.
 • — (2018), „Instrukcje obsługi kobiety i świata”. O (eko)poezji Julii Fiedorczuk, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 33.
 • Hoffmann Krzysztof, Marcin Jaworski (2014), Poezja polska po roku 1989 [w:] Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, pod red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Hull Leokadia (2013), Obok kanonu. Poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku, „Prace Literaturoznawcze”, nr 1.
 • Iwasiów Inga (2011), Jest możliwa. Krytyka feministyczna, „Wielogłos”, nr 2.
 • Kałuża Anna (2010), Pokaz sztucznych ogni: znieczulane i pobudzane Ja [w:] tejże, Bumerang. Szkice o polskiej poezji przełomu XX i XXI wieku, Biuro Literackie, Wrocław.
 • Kaniewska Bogumiła, Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński (2005), Literatura polska XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Kłosińska Krystyna (1995), Kobieta autorka, „Teksty Drugie”, nr 3/4.
 • „Kobiety to też ludzie”. Z Julią Fiedorczuk rozmawia Bartosz Czartoryski (2015), http://ksiazki.wp.pl/tytul,Kobiety-to-tez-ludzie-Z-Julia-Fiedorczuk-rozmawia-Bartosz- Czartoryski,wid,21260,wywiad.html?ticaid=118747 [dostęp: 11.02.2017].
 • Kraskowska Ewa (2011), Współczesna krytyka feministyczna: inny stan skupienia, „Wielogłos”, nr 2.
 • Legeżyńska Anna, Piotr Śliwiński (2000), Poezja polska po 1968 roku, WSiP, Warszawa.
 • Milczenie jest częścią rozmowy [z Julią Fiedorczuk rozmawia R. Honet] (2010), http://portliteracki.pl/przystan/teksty/milczenie-jest-czescia-rozmowy/ [dostęp: 11.02.2017].
 • Myślę, że takie tematy są dwa: seks i śmierć (rozmowa J. Winiarskiego z Julią Fiedorczuk) (2010), http://www.literaturajestsexy.pl/mysle-ze-takie-tematy-sa-dwa-seks-i-smierc-rozmowaz-julia-fiedorczuk/ [dostęp: 11.02.2017].
 • Nasiłowska Anna (2016), Dyskont słów, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.
 • — (2007), Literatura okresu przejściowego 1975–1996, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy [w druku], pod red. W. Browarny i in., Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Niewiadomski Andrzej (2010), Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych: o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Orska Joanna [w druku], Nauka chodzenia. O programowych wypowiedziach późnej awangardy [w:] Nauka chodzenia. Teksty programowe późnej awangardy, pod red. W. Browarny i in., Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Peiper Tadeusz (1972), Tędy. Nowe usta, przedmowa, komentarz S. Jaworski, oprac. T. Podoska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia (2011), autorzy wyboru J. Borowczyk, M. Larek, WBPiCAK, Poznań.
 • Potrzebujemy żywotnej, empatycznej wyobraźni. Rozmowa Darii Lekowskiej z Julią Fiedorczuk (2017), „Czas Kultury”, nr 2.
 • Przybylski Ryszard K. (b.r.), Opis: Antologia „Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna”, http://wydawnictwo.wbp.poznan.pl/pl/p/Borowczyk-Jerzy%2C-Larek-Michal-Powiedziec-to-inaczej.-Polska-liryka-nowoczesna.-Antologia/272 [dostęp: 12.02.2018].
 • Ritz German (2005), Kanon i historia literatury widziane z zewnątrz, przeł. M. Łukasiewicz [w:] Kanon i obrzeża, pod red. I. Iwasiów, T. Czerska, Universitas, Kraków.
 • Skibski Krzysztof (2017), Poezja jako iteratura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Sołtys-Lewandowska Edyta (2017), Zaśpiewać, zapamiętać („znowu i znowu i znowu”), „Czas Kultury”, nr 2.
 • Stabro Stanisław (2001), Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali, Universitas, Kraków.
 • — (2005), Literatura polska: 1944–2000 w zarysie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Szkłowski Wiktor (1986), Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 3: Od formalizmu do strukturalizmu, wybór S. Skwarczyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Szopa Katarzyna (2015), Hemopoez(j)a. Wokół biolingwistycznej poezji Joanny Mueller, http://wakat.sdk.pl/hemopoezja-wokol-biolingwistycznej-poezji-joanny-mueller/ [dostęp: 12.02.2018].
 • Śliwiński Piotr (2002), Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Znak, Kraków.
 • Świeściak Alina (2010), „Najwyższa fikcja” melancholii. Julia Fiedorczuk [w:] Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków.
 • Świerkosz Monika (2011), Historia literatury kobiet — niedokończony projekt, „Wielogłos”, nr 2.
 • Węgrzyniak Anna (2018), Ćwiczenie ekologicznej wyobraźni. O poezji Julii Fiedorczuk, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 33.
 • Zawiszewska Agata (2011), W cieniu Młodej Polski, Skamandra i awangardy. O poezji kobiet w latach 1918–1939. Rekonesans [w:] Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939. Z antologią, pod red. E. Graczyk i in., Libron, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fff9304-1366-4a49-8677-a535953a19dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.