PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 28-35
Article title

Model oceny poziomu jakości przedmiotów realizowanych w trybie nauczania komplementarnego (blended learning)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mechanizmy doskonalenia jakości w nauczaniu komplementarnym zmieniają się wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Ewoluują w kierunku budowania funkcjonalnych zależności opartych na nowych paradygmatach nauczania, rozwoju technologii ICT i społecznych aspektach kształcenia akademickiego. Z tego punktu widzenia do kluczowych komponentów w projakościowym podejściu do budowania wartościowych procesów edukacyjnych należy zaliczyć metodyczne i społeczne aspekty projektowania ścieżek dydaktycznych oraz ich realizację z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w ramach przyjętego paradygmatu kształcenia.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
28-35
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
  • Cronin, J., Taylor, S.A. (1994). SERPVERF Versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions - Minus-Expectations Measurement of Service uality. Journal of Marketing, 58(1), str. 26.
  • Denzin, N., Lincoln, Y. (1994). Handbook of qualitative research. New York: Thousand Oaks.
  • Duraj-Nowakowa, K. (2006). Fenomenologiczne rozumienie problematyki pedagogicznej: szkic tej alternatywy. Nauczyciel i Szkoła, 3-4(32-33), 12-20.
  • Lubina, E. (2005). Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego. e-mentor, 1(8), 29-33.
  • Paluchowski, W.J. (2010). Spór metodologiczny czy spór koncepcji - badania ilościowe vs. jakościowe. Roczniki Psychologiczne, XIII(1), 7-22.
  • Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-40.
  • Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Stecyk, A. (2016). Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Podejście metodyczne. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości statystyczne, 670, 16-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2002f33f-6a21-4319-a92a-ed355baf588e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.