PL EN


2019 | 1 (16) /2019 SELECTED ASPECTS OF AGING. POLISH PERSPECTIVE | 53-59
Article title

Senior’s competencies against global digital transformation

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
The modern digital environment is increasingly integrating with the everyday life of modern people, regardless of the place of residence, education or age. Today, cyberspace is a parallel space of social activity to the living environment known to man for centuries. Information and media competence are becoming effective help and support for seniors’ media activity.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
  • References: Batorski, D. (2011). Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. In J. Czapiński & T. Panek (Eds.). Diagnoza społeczna 2011 – Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 5, 299–327. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Fabiś, A. (2005). Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności. In A. Fabiś (Ed.), Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Wyzwania Współczesnej Edukacji Dorosłych (tom 2). Mysłowice–Zakopane: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała A. Hlonda. Hill, R. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa: Wydawnictwo Laurum. Kędzierska, B. (2007). Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym. Warszawa: IBE. Kędzierska, B. (2018). Edukacja całożyciowa w kształtowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego społeczeństwa. In J. Madalińska-Michalak & N. Pikuła (Eds.). Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kędzierska, B. & Mróz, A. (2017). Information competencies as a key factor of teacher education: the Polish context. In A. Mesquita & P. Peres (Eds.). Proceedings of the16th European Conferenceon e-Learning; ISCAP, Porto, Portugal, 26–27 October 2017/. Wielka Brytania: Academic Conferences and Publishing International Limited. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From On the Horizon. 2001, Vol. 9 No. 5. Skibińska, E. (2008). Proces kształcenia seniorów. In A. Fabiś (Ed.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 2008 Szmigielska, B. (2014). Senior zalogowany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20090838-355c-49ea-a47e-d1012f8e233e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.