PL EN


2017 | (12)2017 | 242-249
Article title

Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego

Authors
Content
Title variants
EN
Computer graphics and computer modeling of spatial structures in the curriculum of secondary school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umiejętność tworzenia grafiki i modelowania za pomocą komputera staje się obecnie jedną z ważniejszych umiejętności współczesnego projektanta. Ze względu na złożoność procesu mode-lowania, jak też na atrakcyjność i siłę przekazu referat omawia faktyczne realizacje projektowania przestrzennego i grafiki cyfrowej w programie nauczania liceum ogólnokształcącego.
EN
The computer aided 3D visualisation and computer graphic is presently one of the most im-portant skills of designers. Due to the complexity of the modelling process as well as its appeal and expressiveness, this essay considers the question of real realisation task of spatial modelling and computer graphics in the learning curriculum of the secondary schools'.
Year
Volume
Pages
242-249
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Górniewicz J., Sztuka i wyobraźnia, WSiP, Warszawa 1989.
  • Gołaszewska M., Kultura estetyczna, WSiP, Warszawa 1979.
  • Markiewicz P., Przybysz P., Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni, Lublin 2007.
  • Kisiel P., Modyfikacja programu kształcenia z zakresu technik informacyjnych w szkole średniej, „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane problemy edukacji informatycznej i informa-cyjnej”, Wyd. UR, Rzeszów 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-200d86d5-9b7a-4953-bdeb-1c0c9bccb9fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.