PL EN


Journal
2019 | 48 | 1 | 251-269
Article title

Laryngologiczne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją

Content
Title variants
EN
Laryngological and Audiological Determinants of the Well-Being of Children with Desonorization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wyniki własnych badań nad desonoryzacją w dyslalii dotyczące laryngologicznych uwarunkowań dobrostanu dzieci z zaburzeniami w realizacji dźwięczności fonemów obstruentalnych. Materiał badawczy pochodzi od 30 osób z desonoryzacją w wieku od 4,7 do 17,8 lat. Na podstawie badań laryngologicznych stwierdzono, że większość dzieci z desonoryzacją wymaga specjalistycznej opieki medycznej ze względu na nieprawidłowości w obrębie pierścienia Waldeyera, implikujące problemy otologiczne i audiologiczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku zaburzeń desonoryzacyjnych koniecznym warunkiem prawidłowego logopedycznego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego jest badanie laryngologiczne i specjalistyczne leczenie.
EN
The paper presents the results of the author’s research on desonorization in dyslalia concerning the laryngological determinants of the well-being of children with impaired realization of voicing of obstruent phonemes. The research material comes from 30 subjects with desonorization between 4.7 and 17.8 years of age. On the basis of laryngological examinations it was found that the majority of children with desonorization require specialist medical care due to anomalies within the Waldeyer tonsillar ring that imply otological and audiological problems. The conducted studies show that a necessary condition for diagnostic-therapeutic management in cases of desonorization disorders is laryngological examination and specialist treatment.
Journal
Year
Volume
48
Issue
1
Pages
251-269
Physical description
Dates
published
2020-08-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki Katedra Pedagogiki Specjalnej
References
 • Borox T., Leite A., Bagarollo M., Alencar B., Czlusniak G., 2018, Speech production assessment of mouth breathing children with hypertrophy of palatines and/or pharyngeal tonsils, “Revista CEFAC”, 20 (4), s. 468–477, https://dx.doi.org/10.1590/1982-021620182043118.
 • Broda T., Wroczek-Glijer E., Kusa W., Janusz B., 2009, Diagnostyka endoskopowa jamy nosowo-gardłowej u dzieci – zalety i wady, XVI Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Bydgoszcz.
 • Caylakli F., Hizal E., Yilmaz I., Yilmazer C., 2009, Correlation between adenoid–nasopharynx ratio and endoscopic examination of adenoid hypertrophy: a blind, prospective clinical study, “International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology”, 73 (11), s. 1532–1535.
 • Dimatos S.C., Neves L.R., Beltrame J.M., Azevedo R.R., Pignatari S.S., 2016, Impact of adenotonsillectomy on vocal emission in children, „Brazilian Journal of Otorhinolaryngology”, 82 (2), s. 151–158, https://dx.doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.11.005.
 • Eom T.H., Jang E.S., Kim Y.H., Chung S.Y., Lee I.G., 2014, Articulation error of children with adenoid hypertrophy, “Korean Journal of Pediatrics”, 57 (7), s. 323–328, doi:10.3345/kjp.2014.57.7.323
 • Feres M., Hermann J., Sallum A., Pignatari S., 2013, Endoscopic Evaluation of Adenoids: Reproducibility Analysis of Current Methods, “Clinical and Experimental Otorhinolaryngology”, 6 (1), s. 36–40.
 • Gromek I., Krzeski A., 2010, Zastosowanie glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu przerostu migdałka gardłowego oraz wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci, „Magazyn Otorynolaryngologiczny”, IX, 1, s. 7–29.
 • Gryczyńska D., 2008, Adenoidektomia – 100 lat później, „Przegląd Pediatryczny”, vol. 38, 3, s. 204–208.
 • Kania J., 1975, Fonetyczna i logopedyczna charakterystyka mowy bezdźwięcznej, [w:] Wybrane zagadnienia z defektologii, t. III, red. T. Gałkowski, Warszawa, s. 200–226.
 • Konopska L., 2015, Desonoryzacja w dyslalii. Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna, Szczecin.
 • Konopska L., 2017, Pre-, peri- i wczesne postnatalne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, „Logopedia”, t. 46, Lublin, s. 17–36.
 • Konopska L., 2018, Otologiczne i audiologiczne uwarunkowania dobrostanu dzieci z desonoryzacją, „Logopedia”, t. 47–2, Lublin, s. 171–186.
 • Kopala W., Rudzki P., 2012, Ocena przydatności nasofiberolaryngoskopii w diagnostyce patologii górnych dróg oddechowych u dzieci, „Nowa Pediatria” 2, s. 23–27.
 • Kubba H., Bingham B., 2001, Endoscopy in the assessment of children with nasal obstruction, “J Laryngol Otol.”, May, 115 (5), s. 380–384.
 • Kuczkowski J., 2014, Logopedyczne aspekty przerostu pierścienia chłonnego gardła, [w]: Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 167–175.
 • Łasiński W., 1993, Anatomia głowy dla stomatologów, Warszawa, s. 94–96.
 • Malicka I., 2018, Dysfunkcje oddychania i połykania jako przyczyny zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, Praca doktorska, Katowice.
 • Obrębowski A., Obrębowska Z., 2009, Wpływ przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na rozwój mowy u dzieci, „Otorynolaryngologia”, 8 (4), s. 159–162.
 • Radzikowski A., Gryczyńska D., 2004, Rozpoznawanie i leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Aktualne (2004) wytyczne American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians, „Medycyna Praktyczna Pediatria” czerwiec, s. 13–24.
 • Shriberg L., Friel-Patti S., Flipsen Jr P., Brown R., 2000, Otitis media, fluctuant hearing loss, and speech-language outcomes: a preliminary structural equation model, “Journal of Speech, Language and Hearing Research”, 43 (1), s. 100–120.
 • Zając B., Jakubowska A., 2001, Gardło, [w:] Otorynolaryngologia dziecięca, red. M. Chmielik, Warszawa, s. 103–137.
 • Zielnik-Jurkiewicz B., 2009, Współczesne poglądy na wysiękowe zapalenie ucha środkowego, „Terapia”, nr 5, z. 1 (224), maj, s. 12–17.
Notes
PL
Praca finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2013 jako projekt badawczy o numerze N N104 084639. Kierownik projektu: Lilianna Konopska. Referowane wyniki badań wygłoszono na XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Logopedia – tradycja i perspektywy rozwoju”, która odbyła się w Warszawie w dniach 29–30 września 2017 roku. Tytuł referatu: Desonoryzacja w dyslalii – w poszukiwaniu uwarunkowań. Wyniki badań laryngologiczno-audiologicznych (doniesienie z własnych badań). Organizator: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-201095b1-f411-4614-8071-e6f7cba46ada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.