PL EN


2019 | 168 | 607-614
Article title

Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića

Authors
Title variants
Languages of publication
BA
Abstracts
EN
Death as a political commodity in the comic book Ljubazni leševi by Zoran Panevski and Ivica Stefanovi The paper deals with the motif of death shown in the comic book Ljubazni leševi by Ivica Stevanović and Zoran Penevski. The author focuses on death “stolen” by the government of the fictional country, which is then used as a commodity in the process of controlling citizens. Death is not feared any more by anyone, which may have catastrophic consequences. Enslaving death may lead to the furious destruction of ethics in society, which is one of the main messages of this comic book allegory.
CS
Smrt jako politické zboži v komiksu Ljubazni leševi Zorana Panevského a Ivici Stefanoviće Článek se zabývá motivem Smrti, jak je představena v komiksové knize Ljubazni leševi Ivici Stevanoviće a Zorana Penevského. Soustředíme se na Smrt, která byla „ukradena“ vládou fiktivní země a následně zneužita jako obchodní artikl v procesu kontroly obyvatelstva. Smrti se již nikdo nebojí, což má za může přinášet katastrofické následky. Zotročení smrti může vést ke zběsilému ničení morálky lidské společnosti, což je jedno ze zásadních poselství této komiksové alegorie.
Year
Volume
168
Pages
607-614
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2015af43-6240-4ba4-882a-d8723a99b636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.