Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 187 | 156-170

Article title

Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice

Content

Title variants

EN
Work Ethos in the Perspective of Longitudinal Study on Axiological Preferences of University of Economics in Katowice Students

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The economic crisis of recent years has refuted the myth of homo oeconomicus - rational man working to develop his economical capital. Employment is currently understood as needless burden and return on capital is achieved by egoism, greed and immoral actions. It is necessary to restore ethos of work. The work is for man, not man for a work. Human work must have a personalistic dimension. Analysis of hierarchy of principles declared by students of University of Economics in Katowice proves that the change is possible. One can hope that students indicating moral values will realize - as employees - ethos of work.

Year

Volume

187

Pages

156-170

Physical description

Contributors

References

 • Arystoteles: Etyka nikomachejska. PWN, Warszawa 1982.
 • Bartnik Cz.: Teologia pracy ludzkiej. PAX, Warszawa 1977.
 • Boecjusz A.M.: Przeciwko Eutychesowi i Nestorjuszowi. W: Idem: Traktaty teologiczne. Antyk, Kęty 2001.
 • Chrobak T.: Etos chłopski w w programach stronnictw ludowych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1992.
 • Dąbrowska M.: Duchowość pracy ludzkiej w świetle encykliki 'Laborem exercens'. "Collectanea Theologica" 1983, nr 1.
 • Dogiel G.: Antropologia filozoficzna. ITKM, Kraków 1992.
 • Gałkowski J.: Praca i człowiek. PAX, Warszawa 1980.
 • Herbut J.: Etos. W: Leksykon filozofii klasycznej. Red. J. Herbut. TN KUL, Lublin 1997.
 • Jan Paweł II: Bądźcie świadkami prawdy i miłości. W: Idem: Wiara i kultura. Wydawnictwo KUL, Rzym-Lublin 1988.
 • Jan Paweł II: Laborem exercens. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1981.
 • Kapias M., Kasperek K., Polok G.: Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej. Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 • Kapias M., Lipski A., Polok G.: Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu. Wydawnictwo UE, Katowice 2012.
 • Kapias M., Polok G.: Osoba - cnota - wartość. Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 • Kapias M., Polok G.: Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Kiereś H.: Praca i sztuka. "Człowiek w Kulturze" 2005, nr 17.
 • Majka J.: Etyka życia gospodarczego. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1982.
 • Polok G.: Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II. PWN, Warszawa 1954.
 • Stróżowski W.: Aksjologiczna struktura człowieka. "Kwartalnik Filozoficzny" 1998, nr 26.
 • Tischner J.: Marksizm a teoria osobowości. "Znak" 1976, nr 263.
 • Twardowski K.: Główne kierunki etyki naukowej. Wykładów z etyki część I. "Etyka" 1974, XIII.
 • Valverde C.: Antropologia Filozoficzna. Pallottinum, Poznań 1998.
 • Witek S.: Etos. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 3. Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.
 • Wojciechowski J.: Podstawowe założenia humanizacji i polityki pracy. W: Człowiek i praca. Studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy. Red. J. Wołkowski. PAX, Warszawa 1979.
 • Znaniecki F.: Zagadnienie wartości w filozofii. E. Wende i Sp., Warszawa 1910

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-201ad3a5-1680-436e-8317-e470bf554c44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.