PL EN


2015 | 8 |
Article title

Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

Content
Title variants
EN
Development of human potential as a challenge for 21st century libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.
EN
Some radical changes in libraries have been observed over the centuries. The repertoire of contemporary library activities contains not only library processes, but also functions connected with different fields of management. Among many tasks implemented in libraries, there also should be ones that foster development of employees. Human potential development enables achieving benefits for both the library and its employees. It also allows the library to update and supplement the human potential in accordance with the emerging needs. Moreover, the process of human potential development creates added value of a library. In practice, it leads to efficient mediation and services.
Year
Issue
8
Physical description
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2005.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wrocław 2003.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wrocław 2004.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2002.
 • Klonowski J., Doskonalenie umiejętności interpersonalnych bibliotekarzy : pierwszy kontakt z klientem, „Bibliotekarz”, 2004, nr 1, s. 8-12.
 • Król H., Rozwój potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. In A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa 2001.
 • Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005.
 • McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 1999.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa 2010.
 • Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak I. (red.), Leksykon zarządzania, Łódź 2005.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod, Kraków 1998.
 • Rybak M., Rozwój potencjału pracy. In A. Sajkiewicz (red.), Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika, Warszawa 1999.
 • Scheer H. G., Personalentwicklung - den Wandel gestalten. Warum Bibliotheken Personalentwicklung brauchen und wie sie wie sie davon profitieren können, „Bibliotheken heute“, [online], 2007, nr 2, s. 55-58 [dostęp: 2015-11-16]. Dostępny w World Wide Web: http://www. lbz.rlp.de/ueber-uns/publikationen/bibliotheken-heute.
 • Simon H. A., Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji publicznej, Gliwice 2007.
 • Skalski M., Gawrońska M., Musimy się zrozumieć, czyli warunki skutecznej i efektywnej komunikacji w firmie (1), „Personel i Zarządzanie”, 2004, nr 3, s. 59-64.
 • Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków 2002.
 • Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa 1999.
 • Zybert E. B., Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-201af423-75c5-4f35-8a9f-2123924ec8fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.