PL EN


2009 | Tom 1 Nr XIV | 167-188
Article title

Czarny człowiek Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego

Content
Title variants
EN
Sergey Yesenin’s „Black Man" translated by Wladyslaw Broniewski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyses the interpreting techniques used by Wladyslaw Broniewski in his translation of Black Man by S. Yesenin. It becomes obvious that the Polish poet and interpreter used traditional methods of text translation, mainly keeping the formal, semantic, and stylistic structure that guaranteed considerably accurate translation. Nevertheless, in his version of interpretation Broniewski emphasized the presence of a second creator, i.e. himself, and left almost in every line the traces of his poetic initiative. We may conclude that amplification being his most favourite transformational technique is used by the interpreter to modify the substance of the analyzed original.
Year
Volume
Pages
167-188
Physical description
Dates
published
2009-12-01
References
 • Broniewski W. 1927. Nocny gość. Pamięci Sergiusza Jesienina., W W. Broniewski. Dymy nad miastem. Warszawa.
 • Jesienin S.. 1975. Czarny człowiek, W Pięciu poetów: Blok, Achmatowa, Pasternak, Мajakowski, Jesienin, 530-534. Warszawa.
 • Ojcewicz Grzegorz. 2008. „Wokół śmierci Sergiusza Jesienina, czyli tekst poetycki jako źródło wiedzy o przestępstwie”. Slavia Orientalis 4: 463-483.
 • Ojcewicz G., R. Włodarczyk. 2008. „Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śmierć Sergiusza Jesienina w świetle wsp6lczesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej. Część 1-2”. Przegląd Poli cyjny 2008 4: 5-39
 • Piotrowski W. 1967. Sergiusz Jesienin w polskiej literaturze międzywojennej. Wrocław.
 • Śliwowski R. 1967. „Radziecka literatura w Polsce (recenzja). Nowe Książki 16.
 • Zyga A. 1967. „Polskie dzieje S. Jesienina (recenzja)”. Ruch Literacki 5.
 • Есенин С. 1970. Собрание сочинений в 3-х тт, t. 2. Москва.
 • Есенин С. 1998. Полное собрание сочинений в 7 т. Том 3. Поэмы. Москва.
 • Есенин С. 1926. „Чорный человек”. Новый мир 1.
 • Куняевы С. и С. 2002. Жизнь Есенина. Снова выплыли годы из мрака... . Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-549X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-201ce5ae-7108-48e8-8330-405286862df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.