Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 112-128

Article title

Design and Factors Affecting State Supervision of the Financial Market

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Purpose: The purpose of the paper is to identify the factors that affect the development of the models of financial market state supervision and to identify the factors that have influenced the evolution of the supervision model in Poland. Methodology: critical analysis of literature, legal provisions and documents. Findings: The completely integrated and the fully dispersed model of supervision are located at the opposite ends of the spectrum. A variety of the hybrid models can be identified between them. Factors that affect supervision organization are both economic and non-economic. Factors that have influenced the Polish model of supervision include political aspects, administration costs and, in due course, also the development of the financial market. Research implications: The variety of state supervision structures, combined with the ambiguity and multiplicity of factors that affect their evolution create a new research challenge. Significant problems in accessing documents have been identified. Originality: The author presents an overview of models of state supervision of financial markets and factors affecting the evolution and structure of supervision. Conclusions drawn from the analysis were used to identify factors that influence the evolution and supervision of the Polish financial market.

Year

Issue

1

Pages

112-128

Physical description

Dates

published
2015-03-15

Contributors

 • Kozminski University

References

 • Adamiecki, K. (1985). O nauce organizacji. Warszawa: PWE.
 • Balcerowicz, L. (2006). Letter to the Speaker of the Senate ref. no GP-DD-BK-070-3/06/1353/2006 of 24 July 2006, www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2006/senat.htm (11.02.15).
 • Beck, T. (ed.) (2012). Banking Union for Europe – Risks and Challenges. Centre for Economic Policy Research (CEPR).
 • Bigo, T. (1964). Z problemów kontroli nad administracją terenową. Kontrola Państwowa, 5.
 • Boć, J. (ed.) (2003). Prawo administracyjne. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Cihak, M. and Podpiera, R. (2006). Is one watchdog better than three? International experience with integrated financial sector supervision. Working Papers. IMF.
 • Carmichael, J., Fleming, A. and Llewellyn, D. (2004). Aligning Financial Supervisory Structures with Country Needs. Washington D.C.: World Bank Institute.
 • Dobrzańska, A. (2012). Zmiany w modelach nadzoru mikroostrożnościowego w krajach Unii Europejskiej w następstwie kryzysu finansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 119.
 • Dobrzańska, A. (2012). W kierunku jednolitego nadzoru bankowego w Unii Europejskiej. Bezpieczny Bank, 4(49).
 • Druk sejmowy nr 83, 23 November 2001.
 • Druk sejmowy nr 654, 7 June 2006.
 • Fayol, H. (1926). Administracja przemysłowa i ogólna. Warszawa: Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.
 • Gmytrasiewicz, M. (ed.) (2005). Encyklopedia rachunkowości. Warszawa: LexisNexis.
 • Goodhart, Ch. (2000). The Organizational Structure of Banking Supervision. FSI Occasional Paper No. 1. BIS.
 • Goodhart, C. and Schoenmaker, D. (1995). Should the Function of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated? Oxford Economic Papers, New Series, 47(4).
 • Gromek, T., Pawlikowski, A., Reich, A. and Szczepańska, O. (2009). Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Halme, L., Hawkesby, Ch., Healer J., Saprat I. and Soussa F. (2000). Selected issues For Financial Safety Nets and Market Discipline. London: Bank of England.
 • Hryckiewicz, A. and Pawłowska, M. (2013). Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski. Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, 289.
 • Kabza, M. (2012). Ryzyko systemowe – cecha współczesnych rynków finansowych. Studia Ekonomiczne,3.
 • Kałużny, S. (1997). Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie. Warszawa: Kwantum.
 • Komorowski, J. and Komorowski, P. (2011). Kierunki zmian polityki regulacyjnej i nadzorczej wobec sektora finansowego w Polsce. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, 11.
 • Kuc, B. (1987). Kontrola w systemie zarządzania. Warszawa: PWE.
 • Kurek, R. (2011). Europejskie Urzędy Nadzoru – zadania w kontekście pokryzysowych zmian w nadzorze finansowym UE. Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 15(1).
 • Lastra, R.M. (1996). Central Banking and Banking Regulation. London: Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science.
 • Leśnik, I. (2003). Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Llewellyn, D.T. (2006). Institutional Structure Of Financial Regulation And Supervision: The Basic Issues. Washington D.C.: World Bank Seminar.
 • Llewellyn, D.T. (1999). Introduction: the Institutional Structure of Regulatory Agencies. In: N. Courtis (ed.), How Countries Supervise their Banks. London: Insurers and Securities Markets, Central Bank Publications.
 • Mikita, M. (2012). Rynek finansowy Unii Europejskiej – wyzwania. Studia Biura Analiz Sejmowych, 3(31).
 • Miklaszewska E. (2011). Pokryzysowa regulacja europejskiego rynku bankowego. Skutki dla Polski. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, 11.
 • Mroczkowski, R. (2011). Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Osiński, J. (2010). Wnioski z obecnego kryzysu dla kształtu krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego – model „trójzęba” nadzorczego (Trident Model). Bezpieczny Bank, 1(40).
 • Schoenmaker, D. (2012). Banking Supervision and Resolution: The European Dimension. Duisenberg School of Finance Policy Paper, 19.
 • Smaga, P. (2013). Istota stabilności finansowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 124.
 • Smaga, P. (2013). Wpływ Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego na stabilność finansową w UE. Gospodarka Narodowa, 3(259).
 • Szpringer, Z. (2013). Banking union. Infos, 8(145).
 • Szpunar, P.J. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym.Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, 278.
 • Sylwestrzak, A. (2004). Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tuya, J. and Zamalloa, L. (1994). Issues on Placing Banking Supervision in the Central Bank. Washington D.C.: IMF Institute and Monetary Affairs Department.
 • Trzcińska, A. (2013). Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej.Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, 292.
 • Véron, N. (2012). Europe’s Single Supervisory Mechanism and The Long Journey Towards Banking Union. Bruegel Policy Contribution, 2012/16.
 • Véron, N. and Wolff, G.B. (2013). From Supervision to Resolution: Next Steps on The Road to European Banking Union. Bruegel Policy Contribution, 2013/04.
 • Wałcerz, D. (2005). Ewolucja nadzoru. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, 4/2005.
 • Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-202028f2-1231-4c94-b1a9-ea6586227d06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.