PL EN


2018 | 13 | 4(50) | 103-112
Article title

Badania nad seksualnością dziecka

Title variants
EN
Research on Child Sexuality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba spojrzenia na dotychczasowe badania poświęcone seksualności dziecka. Skłoniło mnie do tego nadal stereotypowe podejście i przekonania na temat seksualności dziecka, a także stale niedostateczna ilość rzetelnych badań i publikacji w tym zakresie. Obecnie „kwitnie” rynek poradnikowy, pojawia się wiele książek poświęconych właśnie tej tematyce, niestety mają one często postać zideologizowaną i nie zawsze są oparte na badaniach naukowych. Tekst składa się z czterech części. Autorka rozpoczyna rozważania od refleksji nad seksualnością dziecka, przywołując także jej antropologiczne wątki. Następnie prezentuje przykłady inkantacji studenckich w kolażach. Artykuł kończy przegląd najbardziej powszechnych rozwiązań metodologicznych w badaniach nad seksualnością dziecka.
EN
The presented text is an attempt to review existing studies on child sexuality. On the one hand, it is concerned with stereotypical beliefs about it and, on the other, there is still a lack of reliable research and publications. Currently, the guidance market is “flourishing”, where many books devoted to this subject appear, unfortunately it often has an ideological form and is not always based on scientific research. The structure of the text consists of four parts. The author begins her reflections on the child’s sexuality by also invoking anthropological themes. She then presents examples of student’s artistic expressions on the subject in the form of montages. The article closes with an overview of the commonest methodological solutions available in child sexuality literature.
Contributors
References
  • Bromberg D., O’Donohue W., Research Strategies: How do we “know” what we “know”, [w:] Handbook of Child and Adolescent Sexuality, Develop ­Mental and Forensic Psychology, ed. D. Bromberg, W. O’Donohue, Elsevier, London 2013.
  • Dąbkowska M., Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawc­zymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Oblicza problemów dziecka i rodziców, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
  • Freud Z., Życie seksualne, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009.
  • Jaworska-Witkowska M., Próby pedagogicznego myślenia wobec (oporu) języków kultury: wyobraźnia humanistyczna a wrażliwość pedagogiczna: zadania do pracy dydaktycznej ze studentami, „Studia z Teorii Wychowania. Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN” 2011, 2/1.
  • Jaworska-Witkowska M., Natanek M., Kolaż w myśleniu pedagogicznym. Inkantacje studenckie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
  • Kehily M.J., Mongomery H., Niewinność i doświadczenie: Historyczne podejście do dzieciństwa i seksualności, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
  • Larrson I., Svedin C.G., Sexual Experiences in Childhood: Young Adults’ Recollections, „Archives of Sexual Behavior” 2002, nr 31.
  • Malinowski B., Życie i zbrodnia. Życie seksualne dzikich, PWN, Warszawa 1987.
  • Ratkowska-Pasikowska J., Pasikowski S., Rozwiązania metodologiczne w badaniach nad seksualnością dziecka. Badania jakościowe w poszukiwaniu dróg i inspiracji, „Rocznik Lubuski”, t. 41, cz. 1, 2015.
  • Weeks J., Wynalezienie seksualności, [w:] Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, WUW, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20248dba-faa3-4c6e-9275-71e519a50d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.