PL EN


2018 | 4(60) | 160–166
Article title

Zniesienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, co do których orzeczono przepadek na rzecz powiatu

Content
Title variants
EN
Abolition of the obligation to conclude a civil liability insurance contract regard­ing motor vehicles that have been confiscated for the benefit of a county
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Changes proposed in the petition concerning amendments to the Act on Obligatory Insurances, Insurance Guarantee Fund and Polish Bureau of Transport Insurers may raise concerns, taking into consideration the purposes and functions of obligatory civil liability insurance of motor vehicles, and also the course of procedure taking place after issuing a decision concerning the confiscation of a vehicle for the benefit of a county.
Keywords
Year
Issue
Pages
160–166
Physical description
Contributors
  • Ekspert ds. legislacji BAS
References
  • 1. Niezgoda K., Komentarz do art. 23 [w:] Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, red. J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, 2018, Legalis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-202621cc-9bbc-411f-af45-d3b06f7b0bd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.