PL EN


2011 | 8 | 179-194
Article title

Wyniki przedwojennych badań na grodzisku w Starogardzie Łobeskim

Content
Title variants
EN
Results of pre-war excavations at a stronghold in Starogard Łobeski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Starogard Łobeski is a settlement situated about 8 km to the east of Resko on the east bank of the Rega river. Undoubtedly the area’s most interesting archaeological site from the Early Middle Ages, this well-preserved stronghold is located about 2 km to the south of Starogard. The feature has been known since at least the 1930s, and it has been excavated twice archaeologically. The first excavations were carried out by Adolf Stubenrauch in 1891 with further excavations being undertaken by Hans-Jürgen Eggers in 1938. This paper presents the results of this research which hitherto has not been widely published.
Year
Volume
8
Pages
179-194
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN
References
 • Antoniewicz W., Wartołowska Z. 1964. Mapa grodzisk w Polsce, Wrocław.
 • Eggers H.-J. 1939. Vorzeitfunde aus dem Regenwalder Kreise, „Heimat-Kalender für den Kreis Regenwalde” 17, 38-42.
 • Eggers H.-J. 1960. Die wendischen Burgwälle in Mittelpommern, „Baltische Studien”, N.F. 47, 13-46.
 • Eggers H.J. 1978. Funde der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Textband, Kiel.
 • Eggers H.-J., Graue J. 1985. Funde der wendisch-wikingischen Zeit in Pommern. Tafelband, Kiel.
 • Jaskanis D. 1998. Katalog stanowisk archeologicznych objętych rejestrem zabytków nieruchomych w Polsce (stan z końca 1993 r.), „Zeszyty Generalnego Konserwatora Zabytkow, Archeologia” 2, Warszawa.
 • Kunkel O. 1932. Burgwallforschung in Pommern, „Pommersche Heimatpflege” 3/3, 81-92.
 • Lemcke H. 1912. Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, H. 10, Der Kreis Regenwalde, Stettin.
 • Łęga W. 1930. Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń
 • Łosiński W. 1982. Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek), Wrocław-Warszawa-Krakow-Gdańsk-Łodź.
 • Łosiński W. 1990. Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem na Pomorzu Zachodnim, (w:) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, red. Z. Kurnatowska, Poznań-Wrocław-Warszawa, 23-49.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1986. Metody synchronizacji warstw kulturowych wczesnośredniowiecznych obiektów wielowarstwowych na podstawie analizy ceramiki ze Szczecina, (w:) Problemy chronologii ceramiki wczesnośredniowiecznej na Pomorzu Zachodnim, red. J. Gromnicki, Warszawa, 9-50.
 • Rogosz R. 1971. Powiat łobeski we wczesnym średniowieczu (VII-XII/XIII w.), (w:) Z dziejów ziemi łobeskiej, red. T. Białecki, Szczecin, 33-53.
 • Stubenrauch A. 1891 Der Burgwall von Stargord (Kr. Regenwalde), „Monatsblatter” 5/8, 106-107.
 • Walter E. 1913. Über Altertümer und Ausgrabungen in Pommern im Jahre 1912, „Baltische
 • Studien”, N.F. 17, 324-337.
Notes
PL
Studia i Materiały
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2026b01e-ccbd-433c-9008-20acba7a6f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.