PL EN


2016 | 10 | 219-228
Article title

„Geografia otwarta”. Obraz wyśnionego miejsca w wierszach Wojciecha Śmigielskiego

Title variants
EN
„The open geography”. The representation of a dream place in the poetry of Wojciech Śmigielski
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The open geography of Wojciech Śmigielski is the geography not requiring maps, deprived of the Lubusz context, though growing out of and nominally adjacent to it. The place is depicted in different ways in the texts of Lubusz poets. Some of them emphasise its naturalness, others impose on it imaginative nets of the remote areas they had to leave in the past, still for others these are the historical or sociological aspects that appear important. Śmigielski decided to introduce another way of constructing the space. He chose a universal and, at the same time, unreal styling. The poems from “The Breath” show the attempt to make the place meaningful through including fairy-tale and dream-like motifs. The text shows the way it translates into a representation of space in the works of the poet. Is Droniki – a village Śmigielski lived in – a mirror image of the real Droniki? In this article, I also check whether the psychoanalytic tools can be used to analyse this poetry.
Year
Volume
10
Pages
219-228
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Dybel P., Leśmian i Lacan – dwa zwierciadła, „Teksty Drugie” 1998 nr ½, s. 19-36.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. J. Gałuszka, L. Eustachowicz, A. Kreisberg, M. Olesiuk, Warszawa 1994.
 • Gorczyńska M. Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytycznoliterackiej, Kraków 2011.
 • Holland N. N., Umysł i książka. Uważne spojrzenie na psychoanalityczne badania literackie, przeł. I. Piekarski, [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2012, s. 23-39.
 • Iwasiów I., Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie, „Teksty Drugie” 1998 nr ½, s. 55-83.
 • Karwowska M., Prapamięć uśpiona. Świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008.
 • Leeuwe G. van der, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
 • Mikołajczak M., Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011.
 • Mikołajczak M., Wiersze (z) jednej jesieni, [w:] W. Śmigielski, Tchnienie, Zielona Góra 2006.
 • Prokop J., Niepochwycień złoty. O poezji Leśmiana, „Życie Literackie” 1968 nr 26.
 • Said E., Kultura i imperializm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków 2009.
 • Sandauer A., Poezja twórczych potęg natury, „Biuletyn Humanistyczny” 1971 nr 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2029ba70-ea72-4590-8b2a-dd35cf17973a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.