PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 67-78
Article title

Tolerancja – szacunek dla odmienności

Title variants
EN
Tolerance: Respect for Otherness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Tolerance is an imperfect human response to human imperfectness, and is revealed, among other phenomena, in an inevitably subjective character of the criteria which we use in making moral choices. Freedom of citizens in the face of law entails freedom of accepting one’s own hierarchy of values, within the area encircled by the borderlines of the rule of respect to the freedom of others. Tolerance which is defined in that way is a mode of conflict-free co-existence of representatives of various cultural, religious world-views traditions in a global society. It should be implemented in legal norms as well as by public institutions.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katowice, Bankowa 12, Katowice
References
 • P.K. Feyerabend: Zabijanie czasu, przeł. T. Bieroń, Kraków: Znak 1996.
 • Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa: PWN 1983.
 • R. Descartes, Rozprawa o metodzie, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa: PWN 1988.
 • R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie, Warszawa: PWN 1958.
 • N. Hartmann: Ethik, Berlin-Leipzig 1926.
 • A. Noras: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli, Katowice 1998, s. 17.
 • M.Heller: Moralność myślenia, Tarnów: Biblos 1993.
 • J.M. Bocheński: O światopoglądzie, w: tegoż: Sens życia i inne eseje, Kraków: Philed 1993.
 • J. Tischner, Przestrzeń obcowania z Drugim, „Analecta Cracoviensia” T.IX, Kraków 1977.
 • E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J; Sidorek, Warszawa: Aletheia 1993.
 • J.-F. Lyotard: Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński. Warszawa: Aletheia 1997.
 • J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków: Znak 1982.
 • E. Mounier, Personalizm i rewolucja XX wieku, przeł. E. Krasnowolska, w: tegoż: Wprowadzenie do egzystencjalizmów, wybór i opr. J. Zabłocki, Kraków: Znak 1964.
 • M. Scheler: Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, w: tegoż: Gesammelte Werke. Band 2, Bern-München 1966.
 • A. Węgrzecki: Scheler, Warszawa: Wiedza Powszechna 1975.
 • J.-P. Sartre, Wolność Kartezjańska, przeł. I. Tarłowska, w: B. Baczko (red.) Filozofia i socjologia XX wieku, część II. Warszawa: Wiedza Powszechna 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-202b6b56-4d5b-471a-9f5b-6a413c1c8f4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.