PL EN


Journal
2020 | 10 | 212-224
Article title

Powrót do czytelników Szatana z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego w książce Konrada T. Lewandowskiego

Content
Title variants
EN
Return to Readers of Satan From the Seventh Grade of Kornel Makuszyński in the Book by Konrad T. Lewandowski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article aims to draw attention to Konrad Tomasz Lewandowski’s Satan and Company. Further Adventure of Satan from the Seventh Grade (2017), the official continuation of Kornel Makuszyńsk’s Satan from the Seventh Grade. Moreover, the author presented a short description of Satan from the Seventh Grade original publication, taking into account the reasons for the current lower level of about Makuszyński. The author shows that Makuszyński’s novel inspired Lewandowski to create an intriguing story, full of surprising twists and turns, set in the cyberworld, important for the contemporary young readers. Satan and Company can be considered a worthy continuation of Makuszyński’s novel, showing a cheerful life philosophy. Lewandowksi provides his readers with humour and optimism that were the hallmarks of Makuszyński’s fiction. In the contemporary world, often difficult, full of sadness and suffering, it seems to be a right way of showing children that despite adversities, it is worth smiling, also while reading a good book.
Keywords
Journal
Year
Issue
10
Pages
212-224
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Białkowska, B. 1991. Książki niechciane – książki „groźne” dla dzieci w Polsce Ludowej. – Nowe Książki, 7, 60–61.
 • Biernat, E. 2001. Twórczość baśniowa Kornela Makuszyńskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Czerwińska-Rydel, A. 2014. Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim. Łódź: Wydawnictwo Akapit Press Sp. z o. o.
 • Heska-Kwaśniewicz, K. 2003. Koziołka Matołka bój ze stalinizmem. – Tygodnik Powszechny, 33, 13.
 • Heska-Kwaśniewicz, K. 1998. Zwycięstwo Koziołka Matołka nad stalinizmem. – Heska-Kwaśniewicz, K. (red.), Socha, I. (red.). Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 29–39.
 • Heska-Kwaśniewicz, K. 2011. Z Kornelem Makuszyński wędrówka po Lwowie. – Guliwer, 2, 35–39.
 • Kowalczykówna, J. 1989. Kornel Makuszyński. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Krajewska, A. M., 2002. Zerwany most. Wznowienia międzywojennej literatury młodzieżowej o latach 1914–1921. – Leszczyński, G. (red.), Papuzińska, J. (red.). Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Warszawa: Wydawnictwo CEBID, 47–54.
 • Lasota, G. 1951. O sytuacji w literaturze dla młodzieży. – Twórczość, 1, 113–132.
 • Leszczyński, G. 1999. Wskrzeście Makuszyńskiego… – Nowe Książki, 3, 65.
 • Lewandowski, K. T. 2017. Szatan i spółka. Dalsze przygody Szatana z siódmej klasy. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Makuszyński, K. 1980. Awantura o Basię. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Makuszyński, K. 2004. Uśmiech Lwowa. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Makuszyński, K. 2007. Bezgrzeszne lata. Kraków: „Zielona Sowa”.
 • Makuszyński, K. 2018. Szatan z siódmej klasy. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • Nadolna, M. 2007. Wznowienia książek Zofii Kossak dla młodego odbiorcy w latach 1957– 2007. – Heska-Kwaśniewicz, K. (red.). Śląskie Miscellanea, 21. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 90–99.
 • Nadolna, M. 2009. Powrót książek zakazanych dla młodego odbiorcy w Polsce po transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych. – Heska-Kwaśniewicz, K. (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1980, 2, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 109–118.
 • Nadolna-Tłuczykont, M. 2013. Próby przywrócenia pisarzy dwudziestolecia przez prywatnych wydawców w drugiej połowie lat czterdziestych. – Heska-Kwaśniewicz, K. (red.), Tałuć, K. (red.). Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989). Tom 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 30–37.
 • Urbanek, M. 2017. Makuszyński. O jednym takim, któremu ukradziono słońce. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Wańkowicz, M. 1973. O literaturze faktu, powieści i optymizmie… – Literatura, 24, 23.
 • http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=1889 (14.03.2019).
 • http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4697027/szatan-i-spolka-dalsze-przygody-szatana-z-siodmej-klasy (20.03.2019).
 • https://kochanamama.pl/szatan_i_spolka_recenzja/ (21.03.2019).
 • http://przewodas.pl (20.03.2019).
 • http://przewodas.pl/szatan-i-spolka-nagrodzony/ (23.03.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-202bea56-9428-4159-9d1d-806ca8ce59a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.