PL EN


2013 | 8 | 83-92
Article title

Analiza możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w permanentnej edukacji

Content
Title variants
EN
An analysis of possible use of the cloud computing in permanent education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania różnych modeli chmury obliczeniowej do permanentnej edukacji. Omówiono czynniki, jakie winny być spełnione, aby można ją było wykorzystać w procesie dydaktycznym. Zwrócono uwagę na aspekty ekonomiczne wprowadzania chmury obliczeniowej do edukacji, a zwłaszcza edukacji permanentnej.
EN
In this work possible use of different models of the computing cloud in permanent education is analysed. Selected criteria are discussed that are needed for their effective use in the educational process. A special attention is drawn to economical aspects of the introduction of the computing cloud to education, especially to the permanent education.
Year
Volume
8
Pages
83-92
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Jadczak A., Cloud computing jako „cyfrowa” energia, czyli nowa strategia Komisji Europejskiej. http://www.computerworld.pl/news/386165/Cloud.computing.jako.cyfrowa.energia.czyli.nowa.strategia.Komisji.Europejskiej.html
 • Pomorski S., Spacer w chmurach na witrynie internetowej networld.pl pod adresem http:// www.networld.pl/artykuly/351136_5/Spacer.w.chmurach.html
 • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 3.04.2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsię-wzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Dz.U. z dnia 16.04.2012 r. poz. 411.
 • http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_pl.htm
 • http://www.eurocloud.org.pl/powstalo-stowarzyszenie-eurocloud-poland-eurocloud-polska
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/informacje-o-programie
 • www.men.gov.pl/index.php?optio=com_content&view=article&id=2795mid=134
 • http://mac.gov.pl/dzialania/cyfrowa-szkola-i-nowe-umiejetnosci-program-pilotazowy-rzadu
 • http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=425624&se=1
 • http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?news_cat_id=167&news_id=6007&layout=2&page=text&place=Lead01
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-202d9e05-ef8e-487e-b9d3-291b0474ff11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.