PL EN


2010 | 9 | 113-124
Article title

Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych

Content
Title variants
EN
A messanger in old and contemporary biblical and koranical translations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to point out etymology of words envoy/messenger as names of angels and prophets in Polish biblical and koranical translations and also ways of their translations from Hebrew, Greek and Arabic in religious texts above. It is also an attempt at claiming if phraseological connections with words envoy/messenger (which exist in Lithuanian and Polish Tatars and in Polish translations of Koran) are characteristic for this type of texsts during producing so-called koranical phraseology and if and in which way they reflect biblical phraseology or Polish?, so to establish a range and charakter of the connections between biblical and koranical translations. The source material comes from a number of texts varying with regard to their form and the time of creation. The selected words were taken from both the Polish translations of the Koran (19th and 20th century) and old texts of Lithuanian and Polish Tatars (preserved copies of 16th century texts) written with Arabic spelling requiring transcription and transliteration. These are Muslim religious texts and they were chosen taking into consideration the thematic criterion. The words were also selected from the translations of the Bible (16th and 17th century and the contemporary versions).
Year
Volume
9
Pages
113-124
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Akiner S., The Byelorussian Tatars and their Writings, w: The Journal of Byelorussian Studies, London 1973, t. 3, nr 2.
 • Biblia brzeska, 1563, Clifton–Kraków 2003.
 • Biblia gdańska, Gdańsk 1632.
 • Biblia nieświeska, Nieśwież 1572.
 • Biblia Tysiąclecia, Poznań 1980.
 • Biblia, przekł. ks. Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” tekstu oryginalnego z XVI w. Warszawa 2000.
 • Briks P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2000.
 • Danecki J., Kozłowska J., Słownik arabsko-polski, Warszawa 1996.
 • Grecko-polski Nowy Testament, Warszawa 1994.
 • Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięcioksiąg, oprac. A. Kuśmirek, Warszawa 2003.
 • Jankowski H., Łapicz Cz., Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, Warszawa 2000.
 • Konkordancja wyrazów hebrajskich i aramejskich Starego Testamentu wraz ze słownikiem oraz wykazem nazw i postaci, Kraków 2004.
 • Koran, przeł. J. Bielawski, Warszawa 1986.
 • Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I–VI, wyd. II, Lwów 1854–1860; przedruk: Warszawa 1994–1995.
 • Łapicz Cz., Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język), Toruń 1986.
 • Łapicz Cz., Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na język polski i białoruski, w: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń, 2007.
 • Meredith-Owens G.M., Nadson A., The Byelorussian Tatars and their Writings, w: The Journal of Byelorussian Studies, London 1970, t. 2, nr 2.
 • Miškinienė G., Sieniausi lietuvos totoriц rankrašciai.Grafi ka. Transliteracija. Vertimas. Tekstц struktūra ir turinys, Vilnius 2001.
 • Nowy Testament w przekł. ks. Jakuba Wujka z roku 1593, Kraków 1966.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994.
 • Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1994.
 • Słownik języka Adama Mickiewicza, red. K. Górski, S. Hrabec, t. I-XI, Wrocław 1962-1983.
 • Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz i inn., t. I-II, Wilno 1861.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–XI, Warszawa 1958–1969.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. I–XXVI, Wrocław 1965–1998.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. I-X, Wrocław 1953-1987.
 • Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej, red. M. Karpluk, Kraków 2001.
 • Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1990.
 • Stachowski S., Studien über die arabischen Lehnwörter im osmanisch-türkischen, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975–1986, I–IV.
 • Stankievič J., Přispěvky k dějinám běloruskeho jazyka na zăkladě rukopisu ‘Al-Kitab’, „Slavia” 1933–1934, t. 12.
 • Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie. Wydany pod patronatem Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Islam International Publications LTD, Londyn 1990.
 • Tarak-Buczacki J.M., Koran, Warszawa 1858.
 • Wersety z Koranu, przeł. J. Szynkiewicz, Sarajewo 1935 (reprint z 1995 r.).
 • Woronowicz A., Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość, Rocznik Tatarski” 1935, t. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20389384-37a5-4768-9030-6358a8f8e93c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.