PL EN


2019 | 40 | 195-208
Article title

Księgi jubileuszowe polskich parafii w Stanach Zjednoczonych jako źródło do badań naukowych

Content
Title variants
EN
Parish Jubilee Books as a Source for Scientific Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Amerykańska Polonia posiada bogatą historię i może poszczycić się wieloma osiągnięciami na różnych polach kultury. Wśród jej wytworów są tzw. jubilee books polskich parafii, powstające już od końca XIX wieku w celu upamiętnienia ważnych dla społeczności polskich wydarzeń. Te jubileuszowe publikacje odznaczają się bogactwem informacji i poruszają wiele zagadnień związanych z życiem parafii, właściwych także całej amerykańskiej Polonii. Z tego powodu stanowią źródło, cenne dla historyków, historyków sztuki, socjologów i innych badaczy zajmujących się tą polską diasporą. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie fenomenu jubilee books polskich parafii w Stanach Zjednoczonych, tego czym są, z jakich powodów powstawały i jakie są ich cechy charakterystyczne, jak również określenie ich roli w dzisiejszej nauce.
EN
American Polonia has rich history and can be proud of many achievments on various fields of culture. Among them are jubilee books of Polish ethnic parishes, which have been published since the end of 19th century in order to commemorate important events of Polish neighborhoods. These jubilee publications characterize with bunch of information and disclose many parochial questions, relevant also to whole American Polonia. Hence they are important source of scientific research for historians, art historians, sociologist and other American Polonia researchers. This article aims to show the Polish parishes jubilee books in United States phenomenon, what they are, why they were prepared and what are their main features as well as – their importance and role in modern science.
Year
Volume
40
Pages
195-208
Physical description
References
 • Buczek D.S., Parafia polsko-amerykańska jako czynnik amerykanizujący, „Studia Polonijne” 6(1983).
 • Fox P., The Poles in America, New York 1922.
 • Kopytko W., Konsolidacja wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1929.
 • Madaj M.J., The Polish Immigrant and the Catholic Church in America, “Polish American Studies” 6(1949), nr 1-2.
 • Nir R., Źródła do historii Polonii, Orchard Lake 1982.
 • Okołowicz J., Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed I wojną światową, Warszawa 1920.
 • Osada S., Jak się kształtowała polska dusza wychodźstwa w Ameryce, Pittsburgh 1930.
 • Pakowska M.L., Księgi parafialne jako cenny materiał, https://polona.pl/item/biuletyn-polski-1944-nr-26-nr-272-5-lutego 1944,ODIyNzc3MzU/0/#info:metadata [dostęp: 11.02.2019].
 • Radzilowski J., A Social History of Polish-American Catholicism, „U.S. Catholic Historian” 27(2009), nr 3.
 • Symonolewicz-Symmons K., Ze studiów nad Polonią amerykańską, Warszawa: KAW 1979.
 • Taras P., Parafia polonijna jako instytucja duszpasterska i problemy wynikające z jej struktury i funkcji, „Studia Polonijne” 2(1977).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-203f17a6-e7fa-43dd-ae4d-b76af852857c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.