Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(23) | 219-247

Article title

Finansowanie mediów publicznych w polityce medialnej UE. Przykład Polski, Węgier, Francji i Niemiec

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Financing of public service broadcasting in the EU media policy. Examples of Poland, Hungary, France and Germany

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article analyzes the issue of financing the public media as one of the most complex and controversial part of media policy in the European Union. European institutions have not opted for the specific model of financing, leaving the case to the member states. Using the examples of Poland and Hungary, the author shows how a broadcasting fee can be a bargaining chip for political purposes, and the announcements of the liquidation of such fees in election campaigns can result in further weak position of public broadcasters. In Hungary, receiving further grants and debt relief managed by the government was perceived as „payment for services” to the public broadcaster, rendered in favor of the ruling coalition. On the other hand, indicated examples of France and Germany show how consistently implemented media policy can create stable conditions for the development of public service broadcasters in those countries and provides protection of media pluralism.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Adamowski J.W., Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii, Warszawa 2006.
 • Adamowski J.W., Narodziny czwartej władzy. Geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego (zarys problematyki), Warszawa 2005.
 • Adamowski J.W., System medialny Wielkiej Brytanii, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, Edukacja Medialna
 • Brettschneider F., Wahlen in der Mediengesellschaft. Der Einfluss der Massenmedien auf die Parteipraeferenz, [w:] Perteien in der Mediendemokratie, Hrsg. U. Alemann, S. Marshal, Wiesbaden 2002.
 • Dobosz I., Prawne aspekty transformacji w mediach, [w:] Polskie media w jednoczącej się Europie. Szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając, Kraków 2006.
 • Dobosz I., Prawo prasowe, Warszawa 2011, Seria Akademicka
 • Fengler S., Vestring B., Politikjournalismus, Wiesbaden 2009.
 • Gajlewicz K., System medialny Francji, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, Edukacja Medialna
 • Golka B., System medialny Francji, Warszawa 2001.
 • Hallin D., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, przeł. M. Lorek, Kraków 2007, Media
 • Hirscher G., Korte K.R., Information und Etscheidung. Kommunikationsmanagement der politischen Fuhrung, Wiesbaden 2003
 • Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Warszawa 2007, Edukacja Medialna.
 • Jakubowicz K., Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa 2008, Edukacja Medialna.
 • Jakubowicz K., Publiczna i prywatna telewizja, [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce 1989‑1995, red. G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków 1996
 • Jakubowicz K., Rola i znaczenie mediów publicznych w Europie, materiały z konferencji KRRiT, Warszawa 2009, [online] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/ dm_konf_080415_spraw.pdf, 31 I 2013.
 • Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa 2010, Edukacja Medialna.
 • Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa 2006.
 • Kamps K., Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und Professionalisierung moderner Politikvermittlung, Wiesbaden 2007.
 • Kleinsteuber H.J., Thomass B., Media Landcsape. Germany, [online] www.ejc.net/media_landscape/ article/germany/#l18, 31 I 2013.
 • Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a fixé des objectifs pour l’audiovisuel dans une lettre adressée le 1er août 2007 au ministre de la Culture et de la Communication, [online] www. francetelevisions.fr, 31 I 2013
 • Maggiore M., Rola i znaczenie mediów publicznych w Europie, materiały z konferencji KRRiT, Warszawa 2009, [online] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/ dm_konf_080415_spraw.pdf, 31 I 2013.
 • Miżejewski M., Transformacja telewizji w Polsce po roku 1989 na tle zmian politycznych, Przemyśl 2005.
 • Moorstedt T., Jeffersons E., Wie die digitalen Medien die Politik verandern, Frankfurt am Main 2008.
 • Murawska‑Najmiec A., Informacja o sposobie określania zadań programowych nadawców publicznych oraz o sposobach ich finansowania i rozliczania/kontroli na podstawie wybranych przykładów nadawców telewizyjnych, Analiza Biura KRRiT, 2004, nr 8.
 • New funding regime for Public Service Broadcasting in Germany, [online] http://www.mediadem. eliamep.gr, 31 I 2013.
 • Nowosad A., Władza i media w Bułgarii, Kraków 2008.
 • Nowy model finansowania mediów publicznych, „Przegląd Międzynarodowy” 2013, nr 2, [online] www.krrit.gov.pl, 31 I 2013
 • Ociepka B., System medialny Niemiec, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, Edukacja Medialna
 • Ociepka B., Ratajczak M., Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wrocław 2000
 • Pasquier M., Lamizet B., Media landscape. France, [online] www.ejc.net/media_landscape/ article/france/#l18, 31 I 2013
 • Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2008
 • Ratajczak M., Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wrocław 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2651
 • Rola i znaczenie mediów publicznych w Europie, materiały z konferencji KRRiT, Warszawa 2009, [online] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/dm_ konf_080415_spraw.pdf, 31 I 2013
 • Schulz W., Politische Kommunikation. Theoretische Ansatze und Ergebnisse empirischer Forschung, Wiebaden 2008
 • Stasiak‑Jazukiewicz E., Jas‑Koziarkiewicz M., Polityka medialna w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, Europeistyka.
 • Stępka P., Woźniak A., Problem stosowania pomocy publicznej w kontekście działalności nadawców publicznych, Analiza Biura KRRiT, 2007, nr 1.
 • Szostok P., Środki masowego komunikowania na przykładzie systemów medialnych Szwecji i Norwegii, [w:] Mało znane systemy medialne, red. Z. Oniszczuk, M. Gierula, Sosnowiec 2007.
 • The Office Of Communications Annual Report and Accounts for the Period 1 April 2010 To 31 March 2011, [online] http://www.ofcom.org.uk, 31 I 2013.
 • Williams K., Media w Europie, przeł. A. Piwnicka, Warszawa 2008, Edukacja Medialna. Podręcznik akademicki
 • Woźniak A. [i in.], Finansowanie mediów audiowizualnych ze środków publicznych – analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw europejskich (aktualizacja), Analiza Biura KRRiT, 2010, nr 3.
 • Woźniak A. [i in.], Instrumenty promujące niezależność mediów publicznych na przykładzie wybranych państw europejskich, Analiza Biura KRRiT, 2006, nr 5.
 • Woźniak A [i in.], Systemy poboru opłat abonamentowych w wybranych państwach europejskich (aktualizacja), Analiza Biura KRRiT, 2007, nr 5
 • Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, Edukacja Medialna.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20412419-5791-40b2-b7f9-5fe71a7def93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.