PL EN


2018 | 3/2018 (75), t. 1 | 5-15
Article title

Introduction

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
Keywords
Year
Pages
5-15
Physical description
Dates
issued
2018-07-17
Contributors
author
 • Faculty of Management, University of Warsaw
References
 • 1. Beckerman, W. (1994). Sustainable development: Is it a useful concept?. Environmental Values, 3(3) (Autumn).
 • 2. Belz, F.M. & Peattie, K. (2009). Sustainability marketing. A global perspective. Chichester: Wiley and Sons.
 • 3. van den Bergh, J.C.J.M. & Nijkamp, P. (1996). Ecological economics and sustainable development: Theory, methods and applications. Cheltenham: Edward Edgar.
 • 4. Borys, T. (2010). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych. In: B. Poskrobko (Ed.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktycznych. Białystok: Wydawnictwo WSE.
 • 5. Brundtland Commission. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.
 • 6. Cieślukowski, M. (2016). Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 50(1).
 • 7. Dellaportas, S., Gibson, K., Alagiah, R., Hutchinson, M., Leung, P., & Homrigh, D. van. (2005). Ethics, governance and accountability. Milton: Wiley.
 • 8. Estes, R. (1993). Toward sustainable development: From theory to praxis. Social Development Issues, 15(3).
 • 9. Gabrusewicz, T. (2014). Zrównoważona rachunkowość zarządcza – koncepcje i raportowanie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(8) (269).
 • 10. Gawor, L. (2004). Sustainable development jako współczesna wersja oświeceniowej filozofii społecznej. In A. Pawłowski (Ed.), Filozoficzne, społeczne i ekonomiczneuwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Seria Monografie KIŚ PAN, Nr 26. Lublin: PAN. Retrieved from http://snep.edu.pl/sms/materialy/%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf (02.03.2016).
 • 11. Hul, Z. (2005). Filozofie zrównoważonego rozwoju. In A. Papuziński (Ed.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza “Branta”.
 • 12. IOŚ. (1993). Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych “Środowisko i Rozwój”. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska.
 • 13. Martin, D. & Schouten, J. (2012). Sustainable marketing. Boston: Prentice Hall.
 • 14. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., & Behrens III, W.W. (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 • 15. Moisander, J. & Pesonen, S. (2002). Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and others as a green consumer. Management Decision, 40(4).
 • 16. Monitor Polski. (1991). Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 18. Warszawa.
 • 17. MRR. (2006, November). Strategia rozwoju kraju 2007–2015. Warszawa.
 • 18. MŚ. (1999). Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów. Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • 19. Papuziński, A. (2004). Filozoficzne aspekty zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój a iustica socialis. In A. Pawłowski (Ed.), Filozoficzne, społecznei ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Seria Monografie KIŚ PAN, Nr 26. Lublin: PAN.
 • 20. Papuziński, A. (2006). Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie. Problemy Ekorozwoju, 1(2).
 • 21. Papuziński, A. (2007). Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych. Problemy Ekorozwoju, 2(2).
 • 22. Pearce, D. & Turner, R.K. (1990). Economics of natural resources and the environment. New York: Harvester Wheatsheaf.
 • 23. Piontek, B. (2002). Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju Polski. Warszawa: PWN.
 • 24. Piontek, F. & Piontek, B. (2005). Alternatywne koncepcje wdrażania rozwoju i ich skutki dla kategorii kapitał. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (6).
 • 25. Redclift, M. (2006). Sustainable development (1987–2005) – An oxymoron comes of age. Horizontes Antropológicos, 12(25).
 • 26. Schratzenstaller, M., Krenek, A., Nerudová, D., & Dobranschi, M. (2016). EU taxes as genuine own resource to finance the EU budget – Pros, cons and sustainability-oriented criteria to evaluate potential tax candidates (Fair Tax Working Paper, Series 3).
 • 27. Sheth, J.N. & Parvatiyar, A. (1995). Ecological imperatives and the role of marketing. In: M. J. Polonsky & A. T.Mintu-Wumsall (Eds.), Environmental marketing: Strategies, practice, theory, and research. New York: Haworth Press.
 • 28. Veleva, V., Hart, M., Greiner, T., & Crumbley, C. (2001). Indicators of sustainable production. Journal of Cleaner Production, 9(5).
 • 29. Zalega, T. (2014). Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households. Handel Wewnętrzny, (4).
 • 30. Zalega, T. (2015). New consumer trends. In M. Burchard-Dziubińska (Ed.), Towards a green economy. From ideas to practice. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 31. Zalega, T. (2016). Economics of sustainable development as a trend in modern economics: An overview. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(23).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20432ef3-d733-4a8d-ba74-d1651a42da5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.