PL EN


2016 | 12 | 13-24
Article title

Rozwój kompetencji zawodowych w procesie pracy

Content
Title variants
EN
Development of professional competences in the work process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję opisu etapów drogi zawodowej (rozwój, stabilizacja, regres) za pomocą stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pracowników. Przyjęto, że etap jest zmienną zależną, a aspiracje, wielkość przedsiębiorstwa (liczba pracowników), rodzaj stosowanych technologii, kondycja ekonomiczna i świadomość edukacyjna pracodawcy tworzą układ zmiennych niezależnych. Zmienne i występujące między nimi relacje zostały scharakteryzowane i opatrzone komentarzem. Wskazano także na możliwości rozbudowywania przedstawionej koncepcji.
EN
The article presents the concept that describes career stages (development, stabilization, regression) using the knowledge, skills and social competences of the employees. It was assumed that the stage is the dependent variable, and aspirations, size of the company (number of employees), the type of applied technologies, economic condition and educational awareness of employer form a system of independent variables. The variables and relationships between them have been characterized and commented upon. Possibilities of expanding the presented concept have also been pointed out.
Year
Issue
12
Pages
13-24
Physical description
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
 • Colman A.M., Słownik psychologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Encyklopedia PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Gerlach R., Rozwój zawodowy jako element całożyciowego rozwoju człowieka, „Polityka Społeczna” 2014, nr 3.
 • Kwiatkowski S.M., Wiedza ukryta – istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, Wyd. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004.
 • Kwiatkowski S.M., Zarys koncepcji badania karier zawodowych w przedsiębiorstwach, „Polityka Społeczna” 2014, nr 3.
 • Nowacki T.W., Leksykon pedagogiki pracy, Wyd. ITE-PIB, Radom 2004.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 • Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. AE, Kraków 2001.
 • Sławiński S.(red.), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 • Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20447a19-9998-444f-a16c-e899a3e26dfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.