PL EN


2018 | 1 | 9-19
Article title

Procesy demograficzne – wyznacznikiem edukacji w przyszłości

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Demographic processes – a determinant of education in the future
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This text draws current demographic processes and presents how they can influence education at present and in the future. This is divided into four main parts. The first deals with the analysis of total fertility rate and natural increase. Problems associated with immigration are briefly presented in the second part. Part three and four reflects on some results of demographic trends and dominant models of schooling.
References
  • Dolata R. (2008). Szkoła – segregacje – nierówności. Wyd. UW, Warszawa.
  • Eurostat Data Base (2017). Population; Demography; Total Fertility Rate (Internet).
  • Eurostat Data Base (2017). Population; Demography; Population Change (Internet)..
  • GUS (2017). Rocznik demograficzny 2017 (Internet).
  • Harris J.R. (2000). Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. Tłum.: A. Polkowski. Wyd. J. Santorski & Co.
  • Murray D. (2017). The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam. Bloomsbury, Oxford, London, New York... oraz: Murray, D. (2017). Przedziwna śmierć Europy. Imigracja. Tożsamość. Islam. Przekład T. Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań.
  • Pachociński R. (1997). Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole. IBE, Warszawa.
  • Piwowarski R. (2009). Uwarunkowania i tendencje zmian edukacyjnych w Polsce. „Edukacja” 2009, nr 2.
  • Raport o stanie edukacji 2011 (2012). IBE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20449026-85b6-4b46-ab22-2cdb29032b7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.