PL EN


2013 | 6(66) | 70-84
Article title

Efektywny system wynagradzania w jednostkach samorządowych oferujących wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jako kluczowy instrument wdrażania innowacyjnych metod zarządzania w organizacjach publicznych

Title variants
EN
Effective Wage Systems in Local Government Units Offering Financial Support from European Union as Key Instrument of Implementation of Innovative Management Methods in Public Organisations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authors examine the areas open to the implementation of innovation in public institutions offering financial support from the European Union funds. It seems that wage systems are a promising field for the implementation of changes. The analysis is based on the results of a pilot survey, con¬ducted in 2011 among 79 employees of the Entrepreneur Service Centre in Łódź, regarding the assessment of the effectiveness of the wage system and its influence on the level of satis¬faction and motivation of em¬ployees. The aim of the paper is to assess the role that the wage system plays in the analysed public institu¬tion responsible for the implementation of one of the priorities of the Regional Operational Programme for Łódzkie Voivodeship for the years 2007-2013.
Year
Issue
Pages
70-84
Physical description
Contributors
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (doktorant)
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (doktorant)
References
 • Cieślak R. 2008 Pomoc unijna dla przedsiębiorców, [w:] Fundusze Unijne 2007-2013: poradnik przedsiębiorcy, R. Cieślak (red.), Oficyna Wydawnicza ,,Unimex”, Wrocław.
 • Czapla T., Malarski M. 2001 Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach wobec wyzwań XXI wieku, [w:] Polska w Europie 2000. Polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku, L. Pasieczny (red.), Warszawa.
 • Czapla T., Świątek-Barylska I. 2011 Znaczenie innowacyjności w świetle badań wartości i systemów kompetencyjnych organizacji, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 • Drucker P. F. 1994 Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Gadomska-Lila K. 2011 Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Krukowski K. 2011 Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Penc J. 2010 Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa.
 • Regulamin wynagradzania pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przyjęty na podstawie Zarządzenia Nr 1/10 Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z dnia 5 stycznia 2010 roku.
 • Roodenburg-Jager H. A., Klijn L. P. M., Jangsma-Lievaart M. R. 1993 Powiązania między charakterem efektów a wynagrodzeniami i kulturą organizacyjną, [w:] Innowacyjne strategie płac, S. Borkowska, B. Urbaniak (red.), Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent", Łódź-Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398.
 • Stawasz E. 1999 Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr. 2001 Kierowanie, wydanie II, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • Styś A. 2011 Innowacyjność – postrzeganie, znaczenie, uwarunkowania – opcja marketingowa, „Współczesne Zarządzanie”, nr 4.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).
 • Wiatrak A. P. 2011 Innovative Management in Public Organizations, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20449213-6f2b-4fce-bbd2-4ae744991164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.