PL EN


2020 | 111 Zmysły i afekty | 282-290
Article title

Opis obyczajów bywalców filmowej Atlantydy

Title variants
EN
Description of Customs of the Regulars of the Film Atlantis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce (2019) Pawła Sitkiewicza jest pierwszym polskim opracowaniem w całości poświęconym publiczności filmowej dwudziestolecia międzywojennego. Będąc pionierską pracą z dziedziny audience studies, wypełnia zarazem ważną lukę w badaniach nad kinem sprzed 1939 r. Autor omawia takie zagadnienia, jak przekrój społeczny publiczności, przemiany obyczajowe, którym towarzyszyło kino, cenzura czy reklama filmowa. W swoich badaniach wykorzystuje najróżniejsze źródła: dzienniki i reklamy prasowe, wspomnienia, filmy, recenzje, reportaże, listy, artykuły i wywiady. W efekcie powstał pierwszy kompleksowy portret polskiej publiczności przedwojennej oraz jej praktyk odbiorczych – nieraz niezwykle podobnych, a czasem diametralnie różnych od naszych.
EN
Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce [Movie Fever: Cinephilia in Interwar Poland] (2019) by Paweł Sitkiewicz is the first Polish book-length study devoted to the film audience of the interwar period. A pioneering work in the field of audience studies, it also fills an important gap in research on cinema before 1939. The author discusses such issues as the social profile of the audience, the changes in morality accompanied by cinema, censorship, or film advertising. In his research, he uses a variety of sources: newspapers and press advertisements, memoirs, films, reviews, reportages, letters, articles and interviews. The result is the first comprehensive portrait of Polish pre-war audiences and their perception practices – sometimes extremely similar and sometimes diametrically different from ours.
Year
Pages
282-290
Physical description
Contributors
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
References
  • Hendrykowska, M. (1993). Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895-1914. Poznań: Oficyna Wydawnicza Book Service.
  • Sitkiewicz, P. (2019). Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  • Świdziński, W. (2015). Co było grane? Film zagraniczny w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2044d5e9-e553-4bd9-8dab-3be85026e5b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.