Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 23 | 27-40

Article title

Verbindungen des Rügenfürsten Wizlaw II. (1261–1302) und seiner Ritter mit den Ostsee-Gebieten

Content

Title variants

PL
Związki księcia rugijskiego Wisława (1261–1302) i jego rycerzy z obszarem Bałtyku

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Książę Wisław II, podobnie jak inni książęta rugijscy, był silnie związany z base¬nem Morza Bałtyckiego. W trakcie ponadczterdziestoletniego panowania (1261–1302) źródła poświadczają przynajmniej 6 wypraw do Danii, jedną do Norwegii i jedną do Liwonii (obszar dzisiejszej Łotwy i Estonii). Niestety, bardzo nieliczne jest grono ryce¬rzy rugijskich, o których zachowały się informacje, iż towarzyszyli księciu w tych wy¬prawach. Jedynie w 1287 r. odnotowano obecność trzech rycerzy (Markward Plate, Ra¬wen Buk, wójt Grzymna – Bertold) u boku Wisława II w Nyborgu (Dania). Jeśli chodzi o rycerzy duńskich, to także jedynie w stosunku do trzech (Andrzej Erlandsen, Ago Hak, Jan Øm) źródła potwierdzają ich pobyt w księstwie rugijskim za panowania Wisława II. Wyprawy ks. Wisława II do Danii podyktowane były względami politycznymi. Ich okoliczności dowodzą aktywności rugijskiego dynasty w kształtowaniu polityki w stre¬fie Bałtyku. Jego pozycję w tym regionie wzmacniały związki dynastyczne. Bowiem siostra Wisława II, Małgorzata, była żoną księcia Eryka Jutlandzkiego, a córka Eufemia – żoną króla norweskiego Hakona V. Motywów długotrwałej wyprawy do Liwonii (1281–1282) należy natomiast po¬szukiwać przede wszystkim w sferze gospodarczej. Istotą relacji z tym nadbałtyckim obszarem były kwestie handlu na Bałtyku oraz potwierdzenie posiadłości ziemskich w księstwie rugijskim dla niektórych instytucji kościelnych z Liwonii.

Journal

Year

Volume

23

Pages

27-40

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Pommersches Urkundenbuch, Bd. II, III, IV, VI
 • Annales Sorani 1113–1300, in: Annales Danici Medii Aevi, hg. v. E. Jørgensen, København 1920
 • Diplomatarium Danicum, 2. Række, 1. Bind, hg. v. F. Blatt, G. Hermansen, C.A. Christensen, København 1938.
 • Europäische Stammtafeln, Neue Folge, hg. v. D. Schwennicke, Marburg 1980, Bd. 1
 • Heinrich von Lettland, Livländische Chronik, hg. v. L. Arbusow u. A. Bauer, Hannover 1955.
 • Helmolda Kronika Słowian [Helmolds Slawen-Chronik], übers. v. J. Matuszewski, Einf. u. Bearb. J. Strzelczyk, Warszawa 1974, Bd. 2
 • Matrikeln und Verzeichnisse der pommerschen Ritterschaft vom XIV. bis in das XIX. Jahr-hundest, hg. v. R. Klempin, G. Kratz, Berlin 1863
 • Processus litis inter Christophorum I et Jacobum Erlandi, in: Scriptores rerum Danicarum, T.V, Kraus 1969 (Reprintausgabe)
 • Saxonis Gesta Danorum, hg. v. J. Olrik, H. Raeder, Hauniae 1931
 • Beckstaedt A.: Die Bemühungen Lübecks als Vororts der Hanse um Aufhebung des Strandrechtes in den Ostseegebieten bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Strassburg 1909
 • Eggert O.: Die Wendenzüge Waldemars I und Knuts VI von Dänemark, „Baltische Studien“, Neue Folge, 29, 1927
 • Hamann C.: Die Beziehungen Rügens zu Dänemark von 1168 bis zum Aussterben der einheimischen rügischen Dynastie 1325, Greifswald 1933.
 • Kausche D.: Geschichte des Hauses Putbus und seines Besitzes im Mittelalter, Greifswald 1937
 • Niemeck A.: Die Zisterzienserklöster Neuenkamp und Hiddensee im Mittelalter, Köln 2002
 • Nitemaa V.: Das Strandrecht in Nordeuropa im Mittelalter, Helsinki 1953
 • Osięgłowski J.: Polityka zewnętrzna księstwa Rugii (1168–1328) [Außenpolitik des Fürstentums Rügen (1168–1328)], Warszawa 1975
 • Piskorski J.M., Inwentarz posiadłości klasztoru kołbackiego z 1348 r. [Inventar von Besitzungen des Klosters in Kolbatz aus dem Jahre 1348], „Roczniki Historyczne“ [Historische Jahrbücher], 53, 1987.
 • Rothhardt H.: Der Kampf Lübecks gegen die Ausübung des Strandrechts im Ostseeraum, Würzburg 1938
 • Scheil U., Zur Genealogie der einheimischen Fürsten von Rügen, Köln–Graz 1962
 • Simiński R., Qui se omnes periculis maris comittentes in Lyvoniam devenerunt. On the History of the Sea Voyages to Livonia at the Turn of the 12th and the 13th Century as Presented in the Chronicle by Henry the Lettisch, „Studia Maritima“, 14, 2001
 • Szacherska M.S .: Rola klasztorów duńskich w ekspansji na Pomorzu Zachodnim u schyłku XII wieku [Rolle däni¬scher Kloster in der Expansion in Westpommern Ende des 12. Jhs.], Wrocław 1968, S. 10
 • Transehe-Roseneck A., Die ritterlichen Liv¬landfahrer des 13. Jahrhunderts, Würzburg 1960
 • Trüper H.: Ritter und Knappen zwischen Weser und Elbe: Die Ministerialität des Erzstifts Bremen, Stade 2000

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-20466b65-9cb4-4d0f-a27c-106a24fd4c25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.