PL EN


2009 | 83 | 55-68
Article title

Kierunki i narzędzia doskonalenia jakości kształcenia

Title variants
EN
Directions and Tools of Improving the Quality of the Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sukces każdej organizacji zależy od sprawnego nią zarządzania. To sprawne zarządzanie zależy od wdrożenia i utrzymania instrumentów zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania organizacji przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich jej klientów. W artykule przedstawiono koncepcję i narzędzia zarządzania jakością w organizacji nastawionej na świadczenie usług edukacyjnych.
EN
The success of every organization depends from efficient of managing her. This efficient management depends from implementing and bearing instruments of the management, of which constant improving the quality of functioning is a purpose of organization at taking into account needs of all her customers. In the article a conception and tools of the quality management were presented with organization set to the service delivery educational.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Bogaj A., Efektywność kształcenia, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomyłko, Fundacja "Innowacja", Warszawa 1993.
 • 2. Bonstingl J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN Warszawa 1999.
 • 3. Brzdąk J., Miazga J., Samoocena pracy szkoły, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 • 4. Dahlgaard J.J., Kristsen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.
 • 5. Dobijański M., W stronę szkoły uczącej się. Kierunki i metody doskonalenia jakości pracy gimnazjum, Wydawnictwo Akademia Podlaska Siedlce 2008.
 • 6. Dzierzgowska-Wlazło S., Mierzenie Jakości pracy szkoły, Wydawnictwo finansowane z funduszy Programu Phare, Warszawa 2008.
 • 7. Kruszewski Z., Kruszewski T., Zastosowanie norm ISO w przedsięwzięciach edukacji, (w:) Sitarska B. (red) Jakość kształcenia w szkole Wyższej - moda czy konieczność, Wyd. Akademia Podlaska, Siedlce 2000.
 • 8. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Być nauczycielem - wprowadzenie do myślenia, (w:) Pedagogika. Podręcznik Akademicki. Tom 2. Warszawa 2003.
 • 9. Lewandowski J., Zarządzanie jakością, Wyd. Marcus S.C., Łódź 1998.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-204c187f-0219-402c-9799-a743e9818988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.