PL EN


2019 | 9 | 276-284
Article title

Potencjalne korzyści z przyjęcia euro w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy autor prezentuje potencjalne korzyści, wynikające ze wstąpienia Polski do strefy euro, do czego zobowiązała się zawierając traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Do najważniejszych korzyści zaliczyć można stabilność poziomu cen, zwiększenie wolumenu wymiany handlowej, eliminacja ryzyka kursowego, zmniejszenie kosztów transakcyjnych dla podmiotów prowadzących wymianę z zagranicą. Osiągnięcie wymienionych korzyści będzie możliwe przy spełnieniu w długim okresie kryteriów konwergencji nominalnej, jak i osiągnięciu konwergencji realnej.
EN
In this work, author presents potential benefits resulting from Poland’s accession to euro area, which was committed to by concluding the accession treaty to the European Union. The most important benefits include price stability, elimination exchange rate risk, reduction of transaction costs for companies trading with foreign countries. Achieving those benefits will be possible if long-term criteria of nominal convergence are met and real convergence is achieved.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
276-284
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2050449e-505a-4a94-9cb1-ece396ada6db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.