PL EN


2015 | 11 | 41-55
Article title

Wpływ zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym na pracę aparatu artykulacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of hearing impairment in school age children on the articulation pparatus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawidłowe słyszenie warunkuje psychofizyczny rozwój dziecka; umożliwia poprawne nadawanie i rozumienie mowy, czyli satysfakcjonującą komunikację z otoczeniem. Właściwa higiena narządu słuchu, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi pośrednio wpływają na stan narządów mowy, a te odpowiedzialne są za emisję głosu, jakość wymawianych dźwięków. W artykule uzasadniono potrzebę dbania i promowania zdrowia przez nauczycieli i uświadamiania jej dzieciom od najwcześniejszych lat edukacji.
EN
Correct hearing determinates a child’s psycho-physical development; it enables correct speech transmission and comprehension’ in other words satisfactory communication with its surroundings. Correct hygiene of the hearing apparatus and protection from atmospheric factors indirectly influence the state of the speech apparatus, and these elements are responsible for voice emission, spoken sound quality. I justify the need of healthcare and its promotion by teachers and Healthcare education for children from the early school years.
Keywords
PL
dźwięk   głos   mowa   słuch   wymowa  
EN
Year
Volume
11
Pages
41-55
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989.
 • Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. II, Wrocław 1989.
 • Durołek M., Charakterystyka rozwoju mowy dzieci z wadą słuchu, www.abcd.edu.pl
 • Head D., Free way to learning. Educational alternatives in action. Unknown Binding 1974.
 • Hulboj T., Specyficzne uwarunkowania rozwoju mowy u osób z wadami słuchu, [w:] U. Buryn, T. Hulboj, M. Kowalska, T. Podziemska, Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, Warszawa 2001.
 • Joachimowska K., Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu, Łódź 2013.
 • Mitrinowicz-Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Warszawa 1963.
 • Muskat K., Psychologia. Teorie z kręgu psychologii humanistycznej, [w:] Encyklopedia zdrowia, W. Gomułka, W. Rewerski (red.), t. I, Warszawa 2001.
 • Ossowski R., Zastosowanie wiedzy psychologicznej o rozwoju człowieka w polityce społecznej, lecznictwie i rehabilitacji, [w:] Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej, B. Harwas-Napierała, E. Trempała (red.), Poznań 2002.
 • Socjologia w edukacji, R. Meighan R. (red.) Toruń 1993.
 • Śliwińska R., Utrudnienia wynikające z wad słuchu i zaburzeń percepcji słuchowej a trudności w nauce czytania i pisania u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2003.
 • Włodarski Z., Hankała A., Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi – dialog z psychologiem, Warszawa 1991.
 • Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, U. Eckert (red.), Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2054b02c-b5bf-46d0-9625-837d47fe441c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.