PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 258-275
Article title

Jakość życia - wybrane koncepcje. Analiza porównawcza wskaźników jakości życia w Polsce i krajach UE

Content
Title variants
EN
Quality of life - selected concepts. Comparative analysis of life quality indicators in Poland and other countries of the EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje opisu i pomiaru jakości życia. Porównano wybrane wskaźniki jakości życia w Polsce i innych krajach UE. Analizy oparto na danych pochodzących z baz krajów lub organizacji międzynarodowych: GUS, Eurostat, OECD. Dane przedstawione w tabelach i na rysunkach prezentują: struktury oraz dynamikę zmiennych. W wyniku przedstawionych analiz można wnioskować, że poprawia się jakość życia mieszkańców Polski w porównaniu z mieszkańcami innych krajów UE. Procentowy udział wydatków na żywność w budżecie Polaków zmniejsza się, choć nadal wynosi około 20%. W Polsce i w krajach UE wzrasta oczekiwana długość życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Polska znajduje się w gronie krajów, których największa część obywateli obawia się utraty pracy. Polacy nisko oceniają swoje zadowolenie z życia. Na podstawie przedstawionych analiz można wnioskować, że Polska nadal pozostaje krajem, w którym wartości wskaźników dotyczących jakości życia są niższe niż w innych krajach UE.
EN
The paper presents selected ideas for describing and measuring the quality of life. Some indicators of life quality in Poland and other EU ountries are presented. The analyses are based on data derived from databases of particular countries or international organizations: GUS, Eurostat, OECD. The data shown in tables and figures present structure and dynamics of selected indicators. It could be concluded that the life quality of the Polish population is improving when compared to the residents of other EU countries. The percentage share of food expenses in the Poles' budget has been reduced but it is still about 20%. Life expectancy of men and women has increased in Poland and other EU countries. Poland is among countries with the highest level of job loss fear. Polish citizens express low level of life satisfaction. On the basis of the analysis it could be concluded that Poland remains a country where the values of the indicators of quality of life are unfavourable, when compared with other EU countries.
Keywords
Year
Issue
Pages
258-275
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
 • Campbell, E.A. 1976. Subjective measures of well-being. American Psychologist, nr 31, s. 117–124.
 • EU 2009. Sustainable development in the European Union. 2009 monitoring report of the sustainable development strategy, Eurostat statitical books, European Commision Office for Official Publications of the European Communities.
 • EU 2010. L’Europe en chiffres L’annuaire d’Eurostat 2010; Thème: Statistiques générales et régionales Collection: Livres statistiques, Union européenne. European Commission 2009. GDP and beyond: Measuring progress in a changing world, Communicationfrom the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels.
 • Flanagan, J.C. 1982. Measurment of quality of life: current state of the art. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation – HomeArch, nr 63, s. 56-59.
 • GUS 2011a. Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego), Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.
 • GUS 2011b. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice: Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Katowicach.
 • Institution of Mechanical Engineers 2011. Population: one planet, too many people? London, www.imeche.org/environment.
 • Land, K.C., Michalos, A.C. Sirgy, M.J. (red.) 2012. Handbook of Social Indicators and Quality of Life Research Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.
 • OECD 2011a. Comment va la vie?: Mesurer le bien-être, Éditions OECD, http://dx.doi.org/10.1787/9789264121195-fr.
 • OECD 2011b. How’s Life?: Measuring well-being, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264121164-en.
 • ONZ 2011. Commission économique pour l’Europe, Résumé du rapport sur la mesure du développement durable, Conférence des statisticiens européens Genève, 14–16.06.2011.
 • Papuć, E. 2011. Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania. Current Problem Psychiatry, nr 12 (2), s. 141–145.
 • Stiglitz, J.E., Sen, A. i J.-P. Fitoussi 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.
 • Torrance, G.W. 1987. Utility approach to measuring health-realted quality of life. Journal of Chronic Diseases, nr 40, s. 6–11.
 • Walden-Gałuszko de, K. i M. Majkowicz M. (red.). 1994. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową badania własne, w: Jakość życia w chorobie nowotworowej, s. 103–104. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • WHOQOLgroup i Kuyken, W. 1995. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position Paper from the World Health Organization. Soc. Sci. Med., nr 41.10, s. 1403–1409.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2057cade-cc30-4d8e-b081-1d7f65073bd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.