PL EN


2015 | 3 | 171-181
Article title

Herod baba Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska

Title variants
EN
Despotic woman Elżbieta nee Lubomirska Sieniawska
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Elizabeth née Lubomirska Sieniawska (1668/1669–1729), the daughter of Zofia Opalińska and Stanisław Herakliusz Lubomirski, the wife of the great hetman of the crown and castellan cracoviensis Adam’s was one of the most powerfull, out standing women of the Wettin times. Ms. castellan managed with estates and realized own planes economics. She engaged in politics in the I Republic of Poland and Europa, she shaped also artistic life of her times. Sieniawska presented view of wife not being submitted to the man, but good mother. The scale of Elizabeth’s Sieniawska’s activities no connected with femine domain her times.
Year
Issue
3
Pages
171-181
Physical description
Dates
published
2015.11.01
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
 • Aftanazy Roman, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7: Województwo ruskie. Ziemia Halicka i Lwowska, Wrocław 1995.
 • Chrościcki Juliusz, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.
 • Fijałkowski Wojciech, Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1977.
 • Gajewski J., Architekci w służbie i na usługach hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej, w: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki, kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, red. komitet: Zbigniew Bania, Andrzej Baranowski i in., Warszawa 1988, s. 378–390.
 • Karpowicz Mariusz, Carlo e Francesco Ceroni. Architetti valsoldesi in Polonia, Valsolda 1998.
 • Link-Lenczowski Andrzej K., Sieniawski Adam Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny, t. XXXVIII, Warszawa 1996, s. 105–115.
 • Link-Lenczowski Andrzej K., Popiołek Bożena, Sieniawska z Lubomirskich Elżbieta Helena, w: Polski słownik biograficzny, t. XXXVIII, s. 90 – 96.
 • Polak Tadeusz, Zamki na kresach: Białoruś, Litwa, Ukraina, Warszawa 1997.
 • Popiołek Bożena, Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.
 • Popiołek Bożena, Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669–1729), Kraków 1996.
 • Popiołek Bożena, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 1, red. Wiesław Jamrożek i Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1998, s. 89–101.
 • Popiołek Bożena, Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety Sieniawskiej, „Rocznik”. Naukowo – Dydaktyczny WSP w Krakowie”. Prace Historyczne XVII. z. 167, Kraków 1995, s. 45–53.
 • Roniker Jerzy, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze, Kraków 1992.
 • Rudzki Edward, „Pani dumna niesłychanie i rządziocha wielka”(Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska. Pani Krakowska), w: tegoż, Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 1997, s. 8–41.
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski – pisarz, polityk, mecenas, red. Wanda Roszkowska, Wrocław 1982.
 • Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. Adam Karpiński, Estera Lasocińska, Warszawa 2004.
 • Stasiewicz Krystyna, Manewry matrymonialne w rezydencjach Sieniawskich na Ukrainie, „Pamiętnik Kijowski”, t. 8: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, red. Henryk Stroński, Andrzej Korytko, Kijów – Olsztyn 2006, s. 115–120.
 • Szuster Kamila, Biblioteka Łukasza Opalińskiego marszałka nadwornego koronnego (1612 – 1662), Wrocław 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-20591364-4aa3-41dc-9747-ae067b8c9ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.