PL EN


2008 | 11 | 2 | 45-68
Article title

Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Pathological gambling and its determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hazard jest obecnie popularną i legalną formą aktywności podejmowaną przez ludzi na całym świecie. Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany prawne dotyczące gier losowych, większa ich dostępność z racji rozpowszechnienia salonów gier sprawiły, że coraz częstsze są przypadki uzależnienia od hazardu. W tej sytuacji istnieje potrzeba lepszego poznania, czym jest hazard patologiczny. Prezentowany artykuł jest poświęcony tej tematyce. W literaturze przedmiotu najczęściej traktuje się jako synonimiczne takie określenia, jak hazard kompulsywny, hazard patologiczny, hazard problematyczny. Hazard patologiczny jest zjawiskiem złożonym. Definiując hazard, tradycyjnie zwraca się raczej uwagę na skutki ekonomiczne i społeczne, a nie na proces czy też naturę zjawiska. Klinicyści natomiast koncentrują się na negatywnych następstwach aktywności hazardowej, proponują typologie i opracowują definicje, które mogą być przydatne do bardziej adekwatnej operacjonalizacji tego konstruktu, jakim jest hazard. Krytyczna analiza literatury przedmiotu pozwoliła na wyodrębnienie czynników, które mogą warunkować rozwój patologicznego hazardu. Są to czynniki: rodzinne/genetyczne, socjodemograficzne (np. wiek, płeć, pochodzenie etniczne, rodzaj gry losowej), podmiotowe (np. osobowość, reakcje biochemiczne, procesy poznawcze, stany psychiczne) oraz religijne/duchowe.
EN
Gambling is now a popular lawful activity among people around the world. Due to recent changes of legal regulations concerning gambling, access to gambling has become more widespread and, as a result, an increase in the prevalence of pathological gambling has been noted. Therefore, an urgent need for better understanding of the phenomenon of pathological gambling among health-care specialists becomes evident. In this field, such concepts as compulsive, pathological or problem gambling are often treated synonymously. Pathological gambling is a complex phenomenon. Traditionally, the definitions of gambling have been constructed basing on the assumptions of economic or social repercussions rather than taking into account the process or phenomenon of gambling itself. However, clinicians focusing on negative consequences of the gambling behavior, developed typologies and worked out the definitions that may prove beneficial for more adequate operationalizing this concept. A critical review of the literature showed that familial/genetic, sociological/demographics (e.g. age, gender, ethnicity, forms of gambling), individual (e.g. an individual's personality, biochemistry, cognitions, and psychological states) and religion/spirituality factors may be implicated in the development and maintenance of pathological gambling.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
45-68
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-205a99a9-c2d0-41f3-ba96-5c0168da29d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.